Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 8. mars 2010 kl 22.30 Hjernevask

Foreldreeffekten

I syv programmer tar Harald Eia opp populærvitenskapelige spørsmål om arv og miljø, og i andre program spør han om hvorfor barn ligner på sine foreldre. (Foto: Ole Kaland/NRK)
I syv programmer tar Harald Eia opp populærvitenskapelige spørsmål om arv og miljø, og i andre program spør han om hvorfor barn ligner på sine foreldre. (Foto: Ole Kaland/NRK)
Barn ligner på foreldrene sine, men kommer likheten som et resultat av oppdragelse og hjemmemiljø, eller ligger det i genene? Harald Eia spør nærmere om dette i det andre programmet av serien "Hjernevask".

Både røykevaner, drikkemønster, personlighet og utdanningsnivå adopteres fra foreldrene som er rollemodeller for sine barn.

Forskere og politikere har antatt at likheten mellom foreldre og barn kommer av hjemmemiljøets betydning, men har man egentlig undersøkt om likheten kan ligge i genene? Er deler av vår alkohol- og utdanningspolitikk basert på en teori som ikke tar hensyn til genetikken? spør Harald Eia.

I dette programmet medvirker Willy Pedersen, Gudmund Hernes, Anniken Huitfeldt, Hans Olav Tungesvik, Leif Edward Ottesen Kennair (NTNU), Kristian Tambs (Folkehelseinstituttet), Robert Plomin (UK) og Judith Rich Harris (USA).


Om serien
Komikeren Harald Eia børster støv av sosiologiutdannelsen og relanserer seg selv som seriøs forskningsjournalist. Det er tid for hjernevask.

Er vi født sånn eller blitt sånn? Hvorfor oppfører vi oss som vi gjør? I syv programmer tar Harald Eia opp populærvitenskapelige spørsmål om arv og miljø. Er det genetikk eller oppdragelse som gjør at vi blir som vi blir?

Harald Eia er mest kjent for å lage tull på tv, men har alltid hatt en forskerspire i seg.
I programserien "Hjernevask" gjenopptar Eia forskerdrømmen, og er ikke redd for å stille de kontroversielle spørsmålene. Han lar de fremste ekspertene på ulike områder brake sammen om blant annet seksualitet, rase, vold og likestilling. De lærde strides, men er de forskjellige forskningsmiljøene preget av forutinntatte holdninger?


Egenprodusert populærvitenskapsprogram i syv deler om biologi og samfunn
Ved Ole-Martin Ihle og Harald Eia
Prosjektleder: Eirik Ingstad Sandberg, Charlo Halvorsen
Pressekontakt: Anja Nylund Hagen , tlf 91164716
TV-seere bes kontakte Publikumssevice, tlf 815 65 900