Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 3. januar 1999 kl 22.35 På bølgelengde: Thorbjørn Berntsen møter Kåre Willoch

På bølgelengde: Thorbjørn Berntsen møter


NRK1 søndag 3. januar kl 22.35
På bølgelengde

Miljø og markedsøkonomi
Miljørådgiver Thorbjørn Berntsen inviterte Kåre Willoch til en prat om miljøtiltak sett i lys av markedsøkonomien. Det ble en interessant prat hvor de to går i dybden på problemstillingene i stedet for de korte uttalelsene vi ellers gjerne finner i media om temaet.
Dette er også Thorbjørn Berntsens hodepine. - Opinionen blir ofte preget av politikernes korte statement om miljøspørsmålene fordi intervjuerne i media er ute etter de populistiske slagordene og de 15 sekunders uttalelser. Det er synd, fordi vi får sjelden gått i dybden og formidlet problemstillingene på en skikkelig måte, sier Berntsen.

Sterkt engasjement
Kåre Willoch har alltid vært engasjert i miljøspørsmålene, og særlig sett i lys av markedsøkonomien. - Jeg er enda mer engasjert nå som jeg er politisk \"fri\" og kan bruke mer tid og krefter på disse problemstillingene. Vi har også fått mer kunnskap om miljøspørsmål. Ett eksempel, jeg mener fortsatt at vi ikke kan løse klimaproblemene ved å bekjempe markedsøkonomien, men derimot bruke markedsøkonomien for å løse klimaproblemene, sier Kåre Willoch.

Sterke økonomiske drivkrefter
- De sterke økonomiske drivkreftene har havnet utenfor politisk kontroll. Hva gjør vi med det? spør Berntsen.
- Vi må ha en offentlig kontroll med finansinstitusjoner for å unngå nedgang i økonomien som igjen fører til usikkerhet og depresjon. Noen bedrifter er så store at de flytter penger mellom filialier og er opptatt av kortsiktige gevinster. Da må nasjonalstaten følge med og også etablere en internasjonal kontroll. Vi vet at dette er vanskelig å få til, men det er mulig, sier Willoch. Og legger til: De rike har et ansvar og det er ingen rimelighet i at de skal slippe unna skatter ved å bruke smutthullene. Vi har en voksende forskjell mellom rike og fattige og dette må det gjøres noe med. Det er greit at folk blir rike så lenge de bidrar til en økende velstand for andre også, sier Willoch.
Thorbjørn Berntsen (f. 1935)
Miljørådgiver AOF
Miljøvernminister 1990- 97
Stortingsrepresentant
Nestleder AP
Skipsrørlegger
Klubbformann Akers Mekaniske Verksted
Formann i Oslo Jern og Metall
Valgte Kåre Willoch som samtalepartner \"fordi han er den beste i politiske samtaler\".
Kåre Willoch (f. 1928)
Sosialøkonom, pensjonist og styreleder i NRK
Tidligere fylkesmann (til okt. 98)
Statsminister 1981- 86
Stortingsrepresentant
Handelsminister
Formann i Høyre
Underdirektør i Norges Industriforbund
NRK1 søndag kl. 22.35

Bilde
Thorbjørn Berntsen møter Kåre Willoch til en samtale om miljøspørsmål og markedsøkonomi. (NRK-foto: Anne Liv Ekroll)


Pressekontakt Fjernsynets informasjonsavdeling: Anne Bekkevold, 23 04 89 56
Prosjektleder: Lilly Fritzmann