Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 18. januar 2011 kl 19.45 Ut i naturen: De fire årstider: Høst

Hvem spiser hvem eller hva?


Hvordan er det egentlig å bli høstet? For den som høster føles det godt å kunne forsyne seg av naturens gaver. Enten vi plukker bær og sopp eller fisker og jakter. Annerledes for den som blir høstet.

- For er det ikke rart hvordan vi prøver å vise omsorg for artene, for bestandene? sier programskaper Trond Berg. - Vi er opptatt av villaksen, elgen og grana. Vi ønsker friske, sunne bestander vi kan høste av. Men omsorgen gjelder ikke det enkelte individ. Ikke den laksen vi får på kroken, ikke den elgen vi skyter, ikke den grana vi hogger. Sånn er jo naturen også. Det tilsynelatende vakre samspillet mellom livsformene går jo i praksis ut på at de dreper og beiter og lemlester hverandre.

I filmen inviteres mennesker med forskjellig tilnærming til jakt på en viltmiddag på Norsk Elgsenter. Det er forfatter av viltkokebøker, Kirsten Winge, biolog og ivrig jeger, Torstein Storaas, og Dyrevernalliansens Live Kleveland. Helt enige blir de ikke.

Egenproduksjon fra 2010
Programleder: Trond Berg
Produksjonsleder: Bjørg Langeland, bjorg.langeland@nrk.no, tlf 55 27 57 08 / 93496759
Pressekontakt: Sidsel Mundal, sidsel.mundal@nrk.no 414 52 326 / 23 04 92 82
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900 info@nrk.no