Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 8. april 2003 kl 19.30 Ut i naturen: Magasin

Er villreinen truet?

Kari Toft med reinsdyrbukken
Kari Toft med reinsdyrbukken "Gammel Erik" (Foto: Stein Hage)
I en rapport fra FN om tilstanden i verdens fjellområder, hevdes det at utbygging og menneskelig aktivitet utgjør en alvorlig trussel for villreinen i Norge. Hvor alvorlig er egentlig situasjonen?

Blir reinens naturlige bevegelsesmønster gjennom året forstyrret av hyttebygging, veibygging og menneskelig aktivitet? Hva med høye snøbrøytekanter og snøskuterkjøring? Hva tåler egentlig villreinen av forstyrrelse, og hvordan bør menneskelig påvirkning i fjellet reguleres?

Dette er noen av spørsmålene "Ut i naturen" tar opp før den store påskeutfarten og forestående reinkalving. Sammen med Asgeir Helgestad, som har laget en prisbelønt film om villrein, blir vi kjent med det hardføre hjortedyret og får unike innblikk i villreinens liv. Vi møter også forsker Jonathan E. Colman fra Biologisk institutt ved Universitetet i Oslo, som har forsket på temaet villrein og forstyrrelser.

Enestående i Europa
Da innlandsisen smeltet og trakk seg tilbake etter siste istid for omkring 10 000 år siden, fulgte villreinen etter. Takket være en rekke spesialtilpasninger kan villreinen overleve de ekstreme naturforholdene på tundraen i høyarktiske strøk. Den norske villreinbestanden i Sør-Norge er enestående i Europa, og vi har derfor et helt spesielt ansvar i forvaltningen av villrein.

Ørn og seerkonkurranse
"Ut i naturen" skal sammen med andre turister ligge i kamuflasje, og få være med på en unik ørnesafari. Som vanlig får vi presentert nye seervideoer som alle konkurrerer om førstepremien: en tur for to til Krüger nasjonalpark i Sør-Afrika.

Egenprodusert naturprogram
Programleder Kari Toft
Prosjektleder Naturredaksjonen Harald Reitan
Pressekontakt Inger Larsen , tlf: 23 04 74 83