Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 9. februar 1999 kl 20.30 Brennpunkt: Tilgivelsens pris

Brennpunkt: Tilgivelsens pris (ttv)

NRK1 tirsdag 9. februar kl 20.30
Brennpunkt: Tilgivelsens pris (2:2)

Kvinnene gjort til syndebukker
- Han ba for meg om at jeg måtte bli fri denne synden som jeg hadde på meg - at jeg måtte få tilgivelse, forteller Anita. I annen del av Brennpunkts dokumentar om seksuelle overgrep i kristne miljøer, forteller fire personer om hvordan de ble møtt av menighet og lederne da de fortalte hva de hadde opplevd.
I program 1 møtte vi Ann Kathrin som opplevde syv års mareritt i et kristent miljø. Kveldens program belyser hvordan kirken og de kristne organisasjonene har håndtert og håndterer overgrepsaker.

Dobbelt angrep
Når en person som er åndelig veileder i kraft av sin stilling forgriper seg på en person, barn eller voksen, oppleves dette for den utsatte som et dobbelt overgrep. Offeret har søkt personlig hjelp eller sjelesorg, og autoritetspersonen misbruker tillitsforholdet til å oppnå seksuell omgang. I en slik situasjon er slag og vold unødvendig. Presten eller predikanten har det psykologiske overtaket. Den utsatte befinner seg ofte i en livskrise og makter ikke å protestere.

Unnfallenhet
I kristen sammenheng blir ofte seksuelle overgrep misforstått av menigheten. Mange tror at det foreligger en gjensidig og likeverdig seksuell tiltrekning mellom overgriper og utsatt. Overgriperen får derfor ofte tilbud om sykemelding eller om frivillig å forlate stillingen sin. Saken blir dysset ned eller holdes skjult. Denne unnfallenheten fra de kristne organisasjonene har gjort det mulig for predikanter å begå nye overgrep.

Ofrene
Kvinner som har orket å si fra om og anmelde personer som har misbrukt stillingen sin, har måttet tåle mye. Hensynet til overgriperen og hans familie har ført til at kvinnene er blitt gjort til syndebukker. Dette oppleves som et nytt overgrep. Få utsatte, om noen, har fått profesjonell hjelp fra organisasjonene.

Tilgivelse
I kristne miljøer er tanken om tilgivelse helt sentral. Synder kan tilgis, dersom man erkjenner og bekjenner. Men tilgivelse har sin pris. Er saken virkelig løst når en person er tilgitt? Eller trenger overgriper psykiatrisk behandling og de utsatte profesjonell hjelp? Og hvordan forholder organisasjonene seg til medarbeidere som begår straffbare handlinger?
NRK1 tirsdag kl 20.30
Reprise NRK2 torsdag kl 23.00

Egenprodusert fakta
Programansvarlige: Kate Kartveit, 55275705 og Anne Magnussen, 55275711
kate.kartveit@nrk.no anne.magnussen@nrk.no
http://www.nrk.no/brennpunkt/
Presssekontakt i Brennpunkt: Gunnvor A. Hole, tlf. 23045494
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123