Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 27. januar 2003 kl 21.30 Dok1: Dok1: Røyklagt

Tobakksindustrien røyklegger

Nye målinger av Prince-sigaretter viser at de inneholder opp til tre ganger så mye tjære og nikotin enn det som står på pakken. (Foto: Bjarne Bergius Hermansen)
Nye målinger av Prince-sigaretter viser at de inneholder opp til tre ganger så mye tjære og nikotin enn det som står på pakken. (Foto: Bjarne Bergius Hermansen)
Den danske dokumentaren ”Røyklagt” avslører hvordan tobakksindustrien og myndighetene røyklegger de sanne tallene om hvor mye nikotin og tjære danske sigaretter i virkeligheten inneholder. Nye målinger viser at sigarettene er opptil tre ganger så farlige som vi hittil har fått vite. De tette bånd mellom danske myndigheter og tobakkskompaniene blottlegges også.

Dokumentaren anklager danske helsemyndigheter for ikke å ha funnet fram til de riktige tallene for flere år siden. De nye målingene er gjennomført i samarbeid med det danske forbrukerbladet "Test + Tænk" av det internasjonalt anerkjente laboratoriet Labstat Int. i Kanada. En test derfra av innholdet i Prince-sigarettene viser opp til tre ganger mer nikotin og tjære enn hva som står på pakkene.

Gammeldagse målemetoder
Kanada har innført nye og mer tidsmessige målemetoder. Men i de nordiske landene og i EU bruker myndighetene stadig målinger som i utgangspunktet bygger på 65 år gamle testmetoder. Tobakksindustrien, og herunder også Skandinavisk Tobakskompagni som produserer Prince, har helt siden 70-tallet kjent til at standardmetoden ikke nødvendigvis gir et korrekt testresultat.

Erstatningssak på gang
Det verserer saker både i Danmark og Norge der syke røykere prøver å gjøre et erstatningsansvar gjeldende overfor tobakksindustrien. Anker Laden Andersen, en advokat i Frederikshavn, har startet en sak i Danmark mot Skandinavisk Tobakskompagni. Advokaten forklarer i "Røyklagt" at de nye måleresultatene fra Kanada betyr at dansk tobakksindustri blir satt på tiltalebenken.

Allianse industri – politikere
I programmet følger vi målingene i Kanada og ser på hvordan og hvorfor myndighetene og tobakksindustrien her hjemme har avholdt seg fra å gi presis informasjon om hvor farlig det egentlig er å røyke. I mange tilfeller har industri og politikere gått et tett parløp, der taperne er røykerne. Bl.a. har Skandinavisk Tobakskompagni sammen med den danske stat investert millioner i en sigarettfabrikk i Latvia, angivelig for å hjelpe latvierne på fote igjen etter sovjettiden. Dokumentaren nøster opp trådene til den pinlige saken i Latvia.

Ny kreftform
I Danmark dør drøyt 12 000 mennesker hvert år av røyking. Likevel røyker 30 prosent av de voksne stadig. Tallene er lavere i en lang rekke andre land Danmark normalt sammenligner seg med. I dokumentaren følger vi en dansk kvinne som etter røyking av light-sigaretter måtte opereres for en ny kreftform som nå brer seg hurtig. Denne nye formen for kreft skyldes sannsynligvis light-sigarettene.

Innkjøpt dansk dokumentar fra DR TV
Original tittel: Røgslør
Manus og regi: Michael Klint og Teddy Østerlin Koch
Produksjon: Klint Film og DR TV
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64
Pressekontakt: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57