Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 6. mai 2008 kl 19.30 Ut i naturen: Oljekongen

Mongstad-hjorten i fare

Hjortene på Mongstad har formert seg kraftig samtidig som anlegget ekspanderer. (Foto: Corax)
Hjortene på Mongstad har formert seg kraftig samtidig som anlegget ekspanderer. (Foto: Corax)
Gjerdene rundt Statoils oljeraffineri på Mongstad (Nordhordland) har i 20 år også hegnet om den lokale hjortebestanden. En unik situasjon i Norge, der hjorten har kunnet leve trygt uten jakt og rovdyr som lurer. Men ikke nå lenger.

Etter vært som årene har gått, har hjortene blitt svært tamme. Noen har utviklet et spesielt forhold til arbeiderne på raffineriet. Storbukken Oskar er ikke bare sjefsbukken som i mange år har hatt kontroll over de fleste av hjortekollene i området. Han er også blitt en hyppig gjest inne på anlegget, og tar gjerne imot et eple eller to av snille arbeidere.

Kolliderende ekspansjon
Noe er i ferd med å skje i hjortens paradis. En storstilt ny utbygging på området, med ilandføring av gass og bygging av gasskraftverk, har ført til endringer på Mongstad-anlegget der grøntarealene krymper kraftig. I tilegg har det vært en dramatisk økning i hjortebestanden innenfor gjerdene. Hjorteflokken står i fare.

I "Ut i naturen" følger vi hjorteforsker Rolf Langvatn fra Norsk Institutt for Naturforskning som er engasjert for å framskaffe kunnskap om tilstanden til hjortene på anlegget. Over 50 hjort er merket og fulgt nøye.

Og etter et års tid med undersøkelser kommer avgjørelsen som kan vise seg å bli skjebnesvanger for Oskar og de andre hjortene på Mongstad.

Menneskeskapt dilemma
Den går ut på at hjortestammen må reduseres betraktelig for at ikke dyrene skal sulte i hjel. Over hundre hjort må bort fra området, og det må skje straks. Spørsmålet er om gjerdene skal tas ned for å jage dyrene ut, eller om en må gå til det drastiske steg å skyte hjorten.

"Ut i naturen" følger livet til Oskar og de andre hjortene på Mongstad gjennom de to siste
årene.

Norsk dokumentar (2007)
Programansvarlig: Magne Helge Sleire, tlf 920 20 395
Produsert av: Corax
Redaktør i NRK: Terje Dale, tlf 91 53 24 30
Kontaktperson i Programinformasjon: Steinar Dahl, tlf 23 04 74 57
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900
info@nrk.no

LENKER
  • Hjemmeside