Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 17. juli 2008 kl 21.25 Norge slår gnister

Svart gull, rød splittelse

Rita Karlsen og Tor Segelcke forteller om norsk industri på 1960-1990-tallet. (Foto: Fabel og fakta filmfortelling)
Rita Karlsen og Tor Segelcke forteller om norsk industri på 1960-1990-tallet. (Foto: Fabel og fakta filmfortelling)
Mot slutten av 1960-tallet ble det gjort noen funn utenfor norskekysten. Funnene forandret norsk økonomi. Norge ble en oljenasjon, og samfunnet gjennomgikk endringer.

Olje kalles for "det svarte gullet", og det er ikke helt uten grunn. Inntektene fra oljevirksomheten har vært sentrale i å gjøre Norge til et av verdens rikeste land. Etter oljefunnene ble offshoreindustrien en egen bransje, og den satte nye krav til arbeidere og ingeniører. For mange var det et byggteknisk høydepunkt da Trollplattformen ble montert i 1995. Det er det største byggverket som er flyttet av mennesker.

Dessverre ble oljebransjen utsatt for ulykker, med Alexander Kielland-katastrofen i 1980 som den største.

Hvilestilling
Men også norsk møbelindustri fikk et oppsving i denne perioden. Vi hører historien om stresslessen. Stolen som var så stygg at vennene til Jens Petter Ekornes ikke trodde at han ville få solgt eneste en. Det måtte i så fall bli til en tannlege...
I programmet møter vi Jens Petter Ekornes. Han forteller engasjert om hvordan han håpet han skulle få solgt 15 stk. I dag er denne stolen Norges nasjonalmøbel nummer en, fra lille Sykkylven, hvor det fortsatt ikke finnes arbeidsledighet, skipes det hvert år ut et svimlende antall stresslesser til en hel verden.

Nye tider
I takt med de nye industriene som oppstod, gjennomgikk samfunnet endringer. Norge beveget seg mot et tjenestesamfunn, der tertiærnæringene fikk en stadig større rolle. Samtidig foregikk det en stadig utvikling av velferdsstaten, noe som igjen påvirket det politiske landskapet. Arbeiderbevegelsen ble tvunget til å søke en ny identitet. Borte var konsensuspolitikken i etterkrigstiden.

Om serien
Norge har opplevd en formidabel velstandsøkning de siste hundre årene. Vi er blant verdens rikeste land, og fem ganger på rad har FN kåret Norge til verdens beste land å bo i. Hvordan har vi kommet dit, og hva har skjedd med samfunnet underveis?

Det er et voldsomt gap mellom den spede industrielle begynnelse for hundre år siden, og den eventyrlige velstanden Norge opplever nå. Mye av landets rikdom skyldes industrien, og Norge har hatt gründere, ingeniører og teknologer som ved hjelp av kløkt, pågangsmot og flaks har funnet måter å utnytte landets ressurser på. I løpet av fire episoder presenteres hovedpunktene i denne industrihistorien.

Serien tar utgangspunkt i de små fortellingene for å fortelle den store historien. Vi møter gründere, ingeniører, arbeidere og industrieiere. De forteller blant annet om hvordan Norsk Hydro oppstod, hva som skjedde med plastbilen Troll, hvorfor stressless'en er blitt en suksess og hvordan lille Norge kunne bygge verdens største, flyttbare konstruksjon.

Programmet er sendt tidligere.

Innkjøpt dokumentarserie fra Fabel og fakta filmfortelling (2005)
Kamera og regi: Rita Karlsen og Tor Segelcke
Pressekontakt: Hans T. Wiig, tlf 23 04 96 23
TV-seere bes kontakte Publikumsservice info@nrk.no