Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 16. mai 2000 kl 19.30 Schrödingers katt

Schrödingers katt (ttv)

NRK1 tirsdag 16. mai kl 19.30
Schrödingers katt

Verdenshavene har pustevansker

På grunn av den globale oppvarmingen og drivhuseffekten er temperaturen i verdenshavene i ferd med å stige, og Co2-balansen blir endret. Dette kan få katastrofale følger.

Visste du at de store verdenshavene er den største leverandør av Co2- gasser til atmosfæren? Bare Stillehavet pumper ut 50 ganger så mye Co2 som det vi mennesker produserer i løpet av et år. Men havene samler opp og lagrer de menneskeskapte Co2-utslippene og blir dermed også et stort lager av disse gassene.

Dette er et finstilt system mellom atmosfære og hav. Og hva skjer om denne balansen blir forstyrret? Se kveldens utgave av Schrödingers katt.

NRK1 tirsdag kl 19.30

Ved Forskningsredaksjonen, NRK Sør- Trøndelag
Programleder: Gry Beate Molvær
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123