Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 11. november 2007 kl 22.05 Salmer til alle tider

Salmer til alle tider

Salmer til kirken

Denne uka har vi latt oss inspirere av et stort kirkejubileum i Trondheim.
Vår Frue kirke er 800 år. Helt siden torsdag 1. november har man feiret og i dag avholdes selve Jubileumsgudstjenesten med Hans Majestet Kong Harald til stede. Vår Frue kirke er nyrestaurert utvendig og innvendig og fremstår som en utrolig vakker kirke. Men kirken er mer enn et vakkert kirkebygg. Det sier salmene noe om.

Vi starter med Grundvigs gedigne salme som i år kan feire sitt 170-årsjubileum, "Kirken den er et gammelt hus." Og hvis tårnene ikke faller så kan det jo være at en liten fugl setter seg på kirkespiret. Vi lar Nidarosdomens jentekor synge den norske folkevisa "Litle fugl", ei vise om hva som burde prege kirkene våre.

Nåde
Da er ikke veien lang til Hans Olav Mørks Tekst i sangen "Som barn i ditt hus." Vår Frue kirke har i mange år vært en slik kirke. Preget av omsorg og kjærlighet til medmennesker gjennom Kirkens Bymisjons arbeid blant gatas folk. Derfor passer det så utrolig godt å høre Bjørn Eidsvåg i sin egen sang "Eg komme." Så er kirken et tilfluktssted for trøtte "vandringsmenn", et fristed som salmen "Vi er et folk på vandring" skildrer på en glimrende måte. Åpne kirkedører. Frikirkepastoren Jan Gossner har skrevet en salme om akkurat det, "Nå åpnes kirkens dører".

Min salme
"Min salme" hentet fra avisen Vårt Land og i kveld er turen kommet til Kulturskolerektor og organist, Liv Mæsel Rundberg. Hun er bosatt i Kåfjord og har "Syng i stille morgonstunder" som sin favorittsalme og sier:

Dette er en salme jeg forbinder mye med skolestua. Vi sang den også mye hjemme ved morgenandaktene. Far var prest og prøvde å få til morgenandakter selv om han ikke alltid lykkes. Vi var fire søsken pluss mor og far rundt bordet. Denne salmen brukte vi ofte, men også andre. Den sitter godt i minnet og vi brukte alle tre versene. De sitter som spikret slik mye av det en lærte i ungdommen gjør. Det hender at jeg den dag i dag starter dagen med akkurat denne salmen.

Salmen synges av Torhild Ostad.

Forrige salmenøtt
Riktig svar sist søndag skulle være "Den store hvite flokk", og vinnere av salmekruset ble:

Marit Saurås fra Nyborg, Ole Nils Olsen fra Magnor og Greta Holmar fra Stongfjorden.

Ny salmenøtt
Fra hvilken salme er strofen "Med jubel skal de høste hva de sådde" hentet?

Send inn svaret ved å klikke her.

Eller bruk vanlig post til:

Salmer til alle tider,
NRK,
7005 Trondheim.

Frist: Onsdag 14. november.