Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 6. mars 2005 kl 17.30 Gudstjeneste i Oslo Østre Frikirke

Det gode veivalg.

Pastor Jens Fredrik Brenne og pastor Arnfinn Løyning. (Foto: NRK)
Pastor Jens Fredrik Brenne og pastor Arnfinn Løyning. (Foto: NRK)
Ofte kommer vi til et veiskille, og da blir spørsmålet hvor går veien videre? Det er fort gjort å miste retning og rote seg bort, og reisemål og referansepunkt er viktig for å komme på rett kurs.

Pastor Jens Fredrik Brenne er opptatt av det gode veivalg når han preker i Oslo Østre Frikirke 4.søndag i faste. Man gjorde i alle fall et veivalg i 1878 da denne menigheten ble dannet. Noen år senere ble et nytt valg gjort, og i 1885 sto kirkebygget ferdig i Lakkegata.

Menigheten har i dag 780 medlemmer og er en del av Den Evangelisk Lutherske Frikirke som er et landsdekkende kirkesamfunn med 80 menigheter og ca. 22.000 medlemmer.

Oslo Østre Frikirke er en aktiv menighet. Sang og musikk er en viktig del, og under gudstjenesten vil koret Reflex, som har tilhørighet nettopp her, formidle gamle sannheter i en frisk musikalsk språkdrakt under ledelse av Martin Alfsen.

Møteleder er pastor Arnfinn Løyning.

Egenprodusert gudstjeneste NRK/Fakta
Pressekontakt Anna-Marie Normann tlf 23 04 78 53/907 75 758