Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 onsdag 13. november 2013 kl 19.45 Underveis: I pakt med naturen

Bonde og livsfilosof


Kloden må berges. Den eneste måten å redde den på, er å jobbe oss tilbake til naturen. Vi må lære å leve i pakt med den igjen. Det sier Bjørn Birkebæk, økologisk bonde og livsfilosof.

I mer enn 20 år har Bjørn og kona Svanhild drevet økologisk landbruk under Lyngsalpene på Jægervatn i Troms. Birkebæk er overbevist om at naturen er mennesket overlegen når det gjelder å ta vare på seg selv.

– Naturen kan alt, sier han – Vi må forske oss tilbake til hvordan man kan leve mer i harmoni med den.

Bruker jorda
Planter består av en mengde grunnstoffer, men gjennom kunstgjødsel tilføres bare noen få. Dette fører til at maten blir mindre næringsrik enn før. Bjørn bruker ikke kunstgjødsel, men jorda selv til å gjødsle med, slik at næringsinnholdet holdes intakt.

– Jorda drepes av de store, tunge maskinene som brukes. Vi må herme mest mulig etter naturen. Bare sånn kan vi opprettholde balansen, sier Bjørn Birkebæk i programmet.

Dokumentar fra NRK Temaredaksjonen
Prosjektleder: Magne Vik Bjørkøy, 90 78 99 50
TV-seere bes kontakte: Magne Vik Bjørkøy, tlf 23 04 70 00