Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 7. oktober 2007 kl 11.03 Gudstjeneste fra Tangen kirke, Drammen

Radiogudstjenesten

Tangen kirke (foto: Menigheten).
Tangen kirke (foto: Menigheten).
Gudstjeneste fra Tangen kirke, Drammen.
19. s. e. pinse: Mark. 12, 28-34.
Kapellan Anne Grete Listrøm.
Kantor Bodil Viken.

Tangen kirkes forsangerkor.
Norsk Salmebok: 103 (S-97). 307. 695. 694. 121 (S-97).

På trompet hører vi Kristian Lauritsen.
Tekstleser er Morgan Holmberg.

Salmene i samme rekkefølge som numrene overfor:
Når jord og himmel møtes her
Til himlene rekker din miskunnhet, Gud
Herre, Jeg hjertelig ønsker å fremme din ære
Kom, du Guds kjærleik
Pris være Gud

Hør gudstjenesten fra Tangen kirke 7. okt. 2007.

Historikk
Det har vært kirke på Tangen i Drammen i mer enn 300 år. Den første kirke var en liten hvitmalt kirke - ferdig i 1696. Kirken bar navnet "Gjenløserens kirke". Den gangen bodde det rundt 150 mennesker på Tangen, viser folketellingen.

Senere er det reist en ny kirke - delvis på de gamle murene. Den siste og nåværende kirke er fra 1854, og steinkirken ble rest etter at Tangen menighet ble utskilt fra Skoger og lagt til Strømsø noen år tidligere.

Dagens menighet
Bodil Viken (foto: NRK / Helge Helgheim).
Bodil Viken (foto: NRK / Helge Helgheim).
Tangen menighet er en menighet på ca 5000 medlemmer. Menigheten ligger på sørsiden av Drammen og strekker seg fra Rundtom langs Drammensfjorden ut til grensa mot Svelvik. Menigheten omfatter bydelene Åskollen og Tangen. Kirken med tilhørende kirketilbygg ligger fint til i skråningen opp fra elven på Tangen.

Menigheten har landets eldste menighetsbarnehage. Menighetens ansatte er sokneprest, kapellan, kantor, diakon, frivillighetskoordinator, udervisningsleder, kirketjener, deltidsansatte innenfor kor og styrer og assistenter i barnehage.

Menigheten har et bredt kor-tilbud til barn, tenåringer og voksne. Menighetspleien har formiddagstreff for eldre, eldretrim, åpen barnehage. Menighetsrådet har en rekke underutvalg. Det er en aktiv menighet med mange frivillige medarbeidere.

I 2005 ble vi prosjektmenighet for Trosopplæringen. Prosjektet vårt heter "Levende Lørdag" og dekker trosopplæring fra 0 til 18 år.

Menighetshuset - huset bak kirken
Det er ukentlig stor aktivitet i huset. Men det er også mulighet for å leie hele eller deler av huset når du har en anledning som skal feires.

I 1992 ble Tangen Arbeidskirke innviet. Arbeidskirken består av Menighetssal, kjøkken, garderobe og toaletter i 1. etasje samt rullestolinngang. I 2. etasje peisestue, te-kjøkken, samt noen andre smårom. Tilgang utvending med rullestol. I Menighetssalen kan det dekkes til om lag 100 personer.

Tangen har også egen kirkegård.

Informasjonen er hentet fra Menighetsbladet og menighetens egne hjemmesider.


LENKER
  • Hør gudstjenesten fra Tangen kirke 7. okt. 2007.