Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 29. mai 2003 kl 17.20 Perspektiv: Skjærgårdsparken 25 år

Et populært feriested

Skjærgårdstjenestens båt gjør tjeneste i oppsynet og renovasjonen i Skjærgårdsparken i Tvedestrand kommune (Foto: Asbjørn Taraldsen)
Skjærgårdstjenestens båt gjør tjeneste i oppsynet og renovasjonen i Skjærgårdsparken i Tvedestrand kommune (Foto: Asbjørn Taraldsen)
I dette programmet blir det gjensyn med deler av tidligere sendte programmer om Skjærgårdsparken. Noen av opptakene ble gjort så tidlig som i 1980, men "Perspektiv" har også gjort helt nye opptak. Redaksjonen besøkte Skjærgårdsparken i mai 2003.

Der møter vi blant andre ordfører Torleif Haugland i Tvedestrand og rådgiver i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Aust-Agder, Karin Guttormsen. Arvid Berntsen, som i mange år var ansvarlig for renovasjon i en del av Skjærgårdsparken, og miljøansvarlig i Tvedestrand kommune, Asbjørn Aanonsen, har også synspunkter når det gjelder uvettig bruk av Skjærgårdsparken.

Det er etablert skjærgårdsparkområder fra Grenland i Telemark til Lindesnes i Vest-Agder, i alt om lag 52 000 dekar fordelt på 600 områder.

Tilrettelagt for allmennheten
Skjærgårdsparken består av friluftsområder som er varig sikret og tilrettelagt for allmennheten, et mangfold av friarealer i kystnaturen med sitt mylder av øyer og holmer, fastlandsnes og bukter. Strandsonen her har stor betydning for friluftsliv og naturopplevelser, særlig sommerens badeliv, sjøfiske, båtliv og turgåing.

Skjærgårdsparkområdene er sikret ved kjøp eller servituttavtale mellom grunneier og Staten. Områdene tilrettelegges for allmennhetens friluftsliv, under hensyn til naturforhold, landskap og kulturmiljø. Ved servituttavtale kan privat grunneier fortsatt utøve tradisjonell landbruksdrift, som for eksempel beitebruk, fiske og jakt under gitte hensyn.

Skjærgårdstjenesten i regi av kommuner og interkommunale friluftsråd forestår tilsyn og daglig drift av områdene. Helhetlige forvaltningsplaner gir retningslinjer og krav til miljøvennlig tilrettelegging. Atferdsregler etter friluftsloven regulerer allmennhetens bruk, og setter fokus på miljøbevisst atferd. Det gjelder for eksempel båndtvang for hund, forsøpling, båtstøy og forstyrrelse av dyreliv, grilling og slitasje på sårbar vegetasjon.

Egenprodusert fra Faktaavdelingen
Programansvarlig: Asbjørn Taraldsen
Prosjektleder Sissel Helle Birkelund
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83