Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 11. mai 2008 kl 11.00 Høytidsgudstjeneste fra Grønnåsen kirke, Tromsø

Pinse i Grønnåsen, Tromsø

Høytidsgudstjeneste fra Grønnåsen kirke, Tromsø.
Pinsedag: Joh. 14, 15-21.


Kapellan Kjersti Marie Lægdene.
Kantor Matthias Anger.

Norsk salmebok: 40b (S-97). 222. 215. 27 (S-97). 24 (S-97).
Grønnåsen kirkekor medvirker.

Salmene i samme rekkefølge som numrene overfor: Herre Gud, ditt dyre navn og ære, I all sin glans nu stråler solen frem, O lue fra Guds kjærlighet, Gå gjennom byens rette gater og Kornet har sin vila djupt i frusen jord.

Ånd og liv
- For meg handler pinse om liv. Guds nyskapende liv. Som Gud en gang skapte menneske skapes det også i dag liv. Gud vil også bruke oss mennesker til å skape kirke på jord. Ånd og liv.

Det sier kapellan Kjersti Marie Lægdene som gleder seg til pinsefest i Grønnåsen kirke i Tromsø. Selve kirkebygget er fra 1996, en lys og moderne kirke som er utsmykket av Tromsøkunstneren Knut Fjørtoft. Grønnåsen kirke står nesten aldri tom.

Det er et yrende liv og kapellan Lægdene forteller med stolthet i stemmen at det i år er hele 110 konfirmanter. Menigheten tenker nytt og har vært opptatt av gudstjenestefornyelse, og har fungert som utprøvingsmenighet for ny liturgi. Deltagelse er et viktig begrep. Det får vi et godt eksempel på 1. pinsedag da barn og konfirmanter hjelper til under gudstjenesten. De kalles ministranter.

Under gudstjensten deltar kantor Matias Anger og Grønnåsen kirkekor, og det blir også vakker fiolinmusikk.

- Vårt mål for Grønnåsen kirke er at det skal være lav terskel og høy himmel, og så håper jeg at man er blitt litt klokere på hva Den hellige ånd er etter å ha sett og hørt gudstjenesten på 1.pinsedag fra Grønnåsen kirke.

Det sier kapellan Kjersti Marie Lægdene som åpner kirkerommet for NRK’s seere og lyttere. Det er klart for pinse i nord.

Samsending med NRK P1