Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 1. desember 2003 kl 21.30 Faktor: Voktere i Arktis

På jakt etter miljøgifter

Polarforsker Geir Wig Gabrielsen tar Faktor med ut i den arktiske villmarka. (Foto: Sylvi Inez Liljegren, NRK)
Polarforsker Geir Wig Gabrielsen tar Faktor med ut i den arktiske villmarka. (Foto: Sylvi Inez Liljegren, NRK)
De jobber i verdens vakreste laboratorium, og den arktiske naturen tar pusten fra noen og enhver. Men under overflaten ulmer det. Verdens avfallsprodukter hoper seg opp i polarområdene, der nedbrytning tar lang tid. Miljøgifter samler seg i fettvevet hos dyr og fugler, og får katastrofale konsekvenser.

I Ny Ålesund på nordvestkysten av Svalbard samles arktiske forskere fra mange nasjoner for å måle verdens helsetilstand på pulsen. Byen er verdens nordligste forskningsparadis, og hver sommer strømmer de hit. I år var forskere fra over 20 ulike land samlet, og Faktor fulgte noen av dem på feltarbeid i et av våre vakreste områder.

Slåss mot tiden
- Vi kjemper mot tida, sier polarforsker Geir Wing Gabrielsen som gjennom 20 år har tilbrakt somrene på Svalbard. Til daglig jobber han på Norsk Polarinstitutt i Tromsø, men når sommeren kommer, lengter han nordover. All fritid tilbringes ute i naturen, men mesteparten av døgnet går med til å samle data og vurdere miljøets tilstand. Han jobber blant annet med overvåkningen av sjøfugl, som Polarinstituttet har drevet med i mange år.

- Ikke bare skal vi sjekke nivået av kjente miljøgifter, vi skal også være på jakt etter giftstoffer. I neste omgang må vi gjøre verden oppmerksom på hvilke restriksjoner som må settes i verk. Og det haster!

Konkurrere mot gullgruver?
Forskning er et av satsningsområdene på Svalbard. Alle nasjoner har samme rett til å etablere seg, og stadig nye land vil ha en egen forskningsstasjon. Den norske innsatsen i Ny Ålesund har gått sterkt tilbake de siste årene, til tross for at Norge ønsker å posisjonere seg som miljøvokter.

I sommer fikk forskningsmiljøet en ny utfordring. Det ble gitt tillatelse til prøveboring etter gull i et område like ved Ny Ålesund, men forsøkene på å finne gull kom aldri i gang. Tillatelsen ble anket til Miljøverndepartementet, som administrerer den nye miljøvernloven. Her heter det at Svalbard skal være verdens best forvaltede villmark.

I disse dager tar miljøvernministeren stilling til om det skal letes etter gull i Skansen-området ved Kongsfjorden i Svalbard. Forskerne ser ikke lyst på framtiden dersom de må konkurrere med en gullgruve i nærheten.

Om "Faktor"
"Faktor" er en serie egenproduserte dokumentarer som våger å ta standpunkt, med en nær og personlig fortellerstil. Med mennesket i fokus ønsker "Faktor" å gi tilstedeværelse, og sette enkeltmennesket inn i en større sammenheng.

Egenprodusert dokumentar
Programskaper: Sylvi Inez Liljegren
Pressekontakt: Eirin Grytbakk, tlf 23 04 86 96/995 39 252


LENKER
  • Hjemmeside