Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 24. november 2009 kl 21.30 Slanger i paradis

Dødelig trafikk

Glenn Bjerke er dømt for narkotikaforbrytelser og forteller i denne dokumentaren om organisert narkotikatrafikk i Norge. Foto: Novemberfilm as.
Glenn Bjerke er dømt for narkotikaforbrytelser og forteller i denne dokumentaren om organisert narkotikatrafikk i Norge. Foto: Novemberfilm as.
I all hovedsak styres all narkotikatrafikk i Norge av 30 mektige bakmenn. "Slanger i paradis" avslører et intrikat organisert miljø av hensynsløse mennesker som sjelden eller aldri blir tatt av politiet.

I program to av serien "Slanger i paradis" møter vi 38 år gamle Glenn Bjerke som har vært en av de største importørene av narkotika til Norge gjennom mange år. Med fare for represalier fra det kriminelle miljøet og nye tiltaler fra påtalemyndighetene, avslører han hvordan narkotikanettverkene i Norge er organisert.

Nye avsløringer
Politiet hevder stadig at det ikke finnes narkotikakarteller i Norge. De mener at det i Norge ikke eksisterer en såkalt mafia, men at narkotikatrafikken i stor grad styres av en del uorganiserte kriminelle. Aktørene i dette programmet forteller noe helt annet. Mannen som står frem her i denne dokumentaren, hevder at store deler av denne dødelige trafikken er godt organisert og at strukturen i organisasjonen kan best sammenlignes med en moderne bedrift.

Mannens påstander blir ettergått i programmet. Flere andre kriminelle står fram og underbygger det 38-åringen hevder. Til og med en politikilde som har jobbet med organisert narkotikatrafikk i en årrekke, gir bakmannen støtte.

Om serien
Dokumentarserien "Slanger i Paradis" er i tre deler og handler om organisert kriminalitet i Norge. Seriens tittel henspeiler på de kriminelle som forsyner seg grovt av de materielle godene i Norge. Samtidig blir mange påført store tap og utsatt for psykisk og fysisk vold.

Serien er produsert av Novemberfilm som har arbeidet med serien i to år.

Norsk dokumentar 2009
Produsert av: Novemberfilm as
Produsent: Kjetil Johnsen
Regi: Aksel Storstein
Prosjektleder NRK: Morten Møller Warmedal
Pressekontakt: Sidsel Aarsnes Linden, 23 04 98 41/909 55 364
Tv-seere bes kontakte: Publikumsservice, tlf 815 65 900