Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 27. februar 2008 kl 22.30 Migrapolis: En fremmed banker på

Etnisk mangfold også på arbeidsplassen?

Tamilen Sutharsan Panchalingam (foran) leder en ren minoritetsarbeidsplass. (Foto: Stig Jaarvik)
Tamilen Sutharsan Panchalingam (foran) leder en ren minoritetsarbeidsplass. (Foto: Stig Jaarvik)
Er mangfold en fordel eller en ulempe for arbeidsmiljøet? Migrapolis oppsøker arbeidsplasser der mange kulturer er representert. Og hva med de rene minoritetsarbeidsplassene?

Sutharsan Panchalingam er tamil og driver et rengjøringsfirma der alle renholderne er folk med minoritetsbakgrunn. Hvilke konsekvenser får det for samfunnet når vi i Norge får rene minoritetsarbeidsplasser? Sutharsan mener det kan øke klasseskillet mellom innvandrere og etniske nordmenn.

Internasjonal kommune
Veronica Sandvold har jobbet i fengsel i Malawi. I dag bor hun på Gjøvik der hun prøver å gjøre hverdagen litt lettere for flyktninger. Veronica er en av grunnene til at Gjøvik er tildelt hedersbetegnelsen Internasjonal kommune.

Katolsk mangfold
-Utfordringene står i kø for den katolske kirke i Norge, sier pater Arne Kirsebom i Oslo katolske bispedømme.

St. Olavs kirke har vokst enormt siden Kirsebom selv ble døpt her som liten baby. Den gang var katolikker i Norge en homogen gruppe. I dag er 140 nasjoner representert der. Og alle skal få sjelesorg på sitt eget språk.

Et av spørsmålene reporter Karyn Bennett-Lund stiller i Migrapolis, er om det er integrering når de største nasjonene holder messe og får sjelesorg på sine egne språk.

Egenprodusert flerkulturelt magasin fra NRK Østlandssendingen
Prosjektleder: Veslemøy Hvidsteen, tlf: 95 22 51 63 veslemoy.hvidsteen@nrk.no
Kontaktperson: Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900 info@nrk.no