Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 8. november 2012 kl 20.15 Solgt!

Bedre enn sitt rykte


Du trenger ikke reise langt ut av Oslo før du merker at boligprisene går ned. Selv om man får mye bolig for pengene, har ikke drabantbyene alltid hatt et like bra rykte. Kanskje er det utfortjent?

Programleder Frode Søreide tar i kveld temperaturen på boligmarkedet i bydelene rundt hovedstaden.

Mange funksjoner
Drabantbyene rundt Oslo oppstod på 50-tallet og skulle bøte på den akutte boligmangelen i Oslo. Hovedtanken med høyblokkene var at det gav plass til mange folk på små areal. Samtidig er det store åpne rom mellom blokkene for å gi plass til lek og moro for barna.

Mangfold å velge fra
I dette programmet besøker vi en stor leilighet i Stovner som er en av de største drabantbyene i Oslo. Vi besøker også et rekkehusmiljø i bydel Østensjø og et stort bolighus på Skullerud.

For meglere som kommer fra en annen by, blir dette litt av en utfordring; her finner vi store lokale forskjeller med langt høyere priser i noen bydeler enn andre.

Om serien
Representanter fra to meglerhus blir røsket opp fra sine vante territorier og sluppet ned i et ukjent marked, et helt annet sted i landet. I kjent stil skal de konkurrere om å gjette pris på tre ulike boliger. Meglerne vet ikke hvor de skal og får ingen hjelpemidler. Salgsprisen er hemmelig. Hvilket lag tipper riktigst? Det står om ære eller vanære!

Egenproduksjon, NRK (2011).
Programleder: Frode Søreide.
Presseansvarlig: Aesha Ullah, tlf: 23 04 93 75/414 14 653.
TV-seere kan henvende seg til: Publikumsservice, tlf: 815 65 900.