Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 31. mars 2005 kl 19.30 Schrödingers katt: Einsteins ufullendte

Einsteins ufullendte symfoni

Albert Einstein (Foto:BBC)
Albert Einstein (Foto:BBC)
For hundre år siden publiserte Albert Einstein relativitetsteorien. Da var han 26 år, og før han fylte 40, hadde han levert noen av århundrets mest originale og fruktbare vitenskapelige arbeider. I kveld møter vi vitenskapsmannen som fikk en berømmelse ingen andre har oppnådd verken før eller senere.

Einsteins univers ble styrt av lover som gir oss muligheter til eksakte forutsigelser. Hvis du kjenner posisjon og hastighet til planetene ved et gitt tidspunkt, så vil du kunne bruke fysikkens lover til å beregne nøyaktig hvordan de vil bevege seg til evig tid.

Men i kvantemekanikken som beskriver atferden til elementærpartiklene, er virkeligheten helt annerledes. Der er det ikke mulig å måle både fart og posisjon til en partikkel samtidig, fordi selve målingen vil forstyrre oppførselen til partiklene.

Einstein likte slett ikke den usikkerheten kvantemekanikken medførte. Det var ikke slik han mente Gud hadde konstruert universet, og derfor brukte han mye tid på slutten av sitt liv til å utvikle en ny teori. Den skulle fjerne den usikkerheten som lå i kvantemekanikken.

Einstein døde 18. april 1955.

Om Schrödingers katt
Det populærvitenskapelige programmet ledes av Gry Molvær.

Redaksjonen i Schrödinger katt har vunnet flere priser for sin formidling av nyheter fra forskning og vitenskap.

Bearbeidet BBC-produksjon fra Program riks, Tyholt
Programleder: Gry Molvær
Prosjektleder: Sigrid Gjellan
Presse: Erik Bull, tlf 73881661/99599760
Vises også i Nett-TV (kun direkte)