Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 17. mai 2013 kl 21.30 Den amerikanske borgarkrigen

Kampen for frihet


I 1862 var den amerikanske borgerkrigen i gang. Konflikten var også starten på moderne krigføring.

President Abraham Lincoln jobbet for frigjøring av Amerikas slaver. En av hans våpendragere var den tidligere slaven og senere borgerrettighetsforkjemperen Frederick Douglass.

Uro på hjemmebane
Politisk uro truet på den tiden med å velte president Lincolns administrasjon, men de indre stridighetene ble håndtert umiddelbart. Samtidig førte general George McClellan en håpløs kampanje mot Virginia, hvor hans store hær møtte rivalen Robert E. Lee.

Generalenes krig
I tiden fremover foregikk kampene med nye store krigsskip fra begge sider. Hæren bygget store teltleire, og skildringene fra krigen begynte også å ta form.

Denne episoden er også viet general Ulysses S. Grant. Han kjempet en blodig kamp i slaget ved Shiloh, hvor det ble tapt flere menneskeliv på én dag enn alle tidligere kriger i Amerika til sammen.

Om serien
Borgerkrigen i Amerika er en historie om berømte generaler, vanlige soldater og en fremtredende president. Den grusomme konflikten ble ødeleggende for land og folk, men definerte framtida til den unge føderasjonen. Serien ser på årsakene til krigen, og hva som fikk den til å bli så langvarig.

Abraham Lincoln (1809-1865) er en av de mest sentrale skikkelsene i amerikansk historie som er viet bred omtale i denne serien. Som president (fra 1861 – 1865) ledet han landet gjennom den amerikanske borgerkrigen, fikk slutt på slaveriet og bevarte unionen.

Amerikanske dokumentarserie (2011)
Produsert av PBS International
Originaltittel: The Civil War (Episode 2 – A Very bloody affair)
Presseansvarlig: Aesha Ullah, tlf: 23 04 93 75, mobil: 414 14 653
TV-seere kan henvende seg til Publikumsservice, tlf: 815 65 900