Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 17. oktober 2013 kl 22.30 Migrapolis: Rik på språk

Babelsk forvirring?


For flere er det å beherske sitt eget morsmål et viktig fortrinn i en stadig mer globalisert verden. Men det kan være krevende å lære og vedlikeholde språket.

Melek Guzel er født og oppvokst i Kristiansand. Hun har et hav av språk rundt seg i hverdagen. På jobben går det for det meste i norsk og engelsk. Hjemme snakkes det både tyrkisk, spansk og fransk. Slik er nemlig hverdagen for en jente med en norsk-tyrkisk-belgisk far og en norsk-chilensk-tyrkisk mor.

Lønnsomt morsmål
Trung Tan Nguyen kom til Norge som båtflyktning fra Vietnam da han var 6 år gammel. Trung fikk morsmålsundervisning på skolen fra første klasse til niende klasse, og er tospråklig. I dag er kompetansen til Trung betraktet som en stor ressurs i forsikringsselskapet der han jobber. – Norge er blitt et flerkulturelt samfunn. Derfor er det en kjempefordel å kunne beherske flere språk enn norsk og engelsk. Det å snakke kundens språk og forstå kundens kultur gir trygghet og tillit, sier Trung.

Minoritet blant samene
På Snåsa bor Ellinor Marita Jåma sammen med sønnen Jaahke Elias på fire år. Ellinor er sørsame, og rådsmedlem i Sametinget med ansvar for språk og terminologi, helse og sosial og næring/reindrift. Hun ønsker å gi sønnen en oppvekst med to likeverdige språk, og unngå de traumatiske opplevelsene som tidligere generasjoner har hatt. Jaahke går derfor i den sørsamiske barnehagen på Snåsa. Ellinor gikk selv på internatskole fra hun var liten, men fikk ikke bruke morsmålet på naturlig måte sammen med familien. Hun føler at hun har mistet mye av språket.

Det finnes lite befolkningsstatistikk på sørsamer, men de utgjør bare en liten brøkdel av Norges 40 000 samer. Derfor må sørsamene som oftest forholde seg til nordsamisk, som er det språket flest samer i Norge snakker.

Reportere: Hung Ba Mai, Edin Babic, Lotten Christiansen
Prosjektleder: Nils Gelting Andresen
Kontaktadresse for presse presse@nrk.no, tlf 414 28 800
Tv-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900