Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 23. mai 2010 kl 11.00 Gudstjeneste fra Pinsekirken Tabernaklet i Bergen

Voksendåp og pinsefeiring i Bergen


Pinsemenigheten "Tabernaklet" i Bergen vasker hos naboen og har egen musikkskole. 1. pinsedag blir det voksendåp og pinsefeiring herfra, direkte på TV og radio.

Det er en utadvendt menighet NRK besøker denne pinsedagen. "Tabernaklet" driver hjelpearbeid blant rusmisbrukere, de har nærradioprogrammer og startet nylig sin egen kultur- og musikkskole. Noen ganger tar medlemmene også med seg vaskefilla på nabobesøk….

Ned fra loftet
- Vi ønsker å komme oss ut blant bergenserne, og ungdommene våre arrangerer blant annet såkalt «help-out», der vi gir en hjelpende hånd til folk i byen. En gang innebar det å banke på hos barnehagen i nabolaget og tilby rundvask. Det var veldig populært, sier forstander Torsten Mentzoni.

Nettopp det å komme seg ut blant folk er årets pinsebudskap fra Mentzoni. Dermed blir både ytringsfrihet og misjon tema i denne NRK-gudstjenesten. - På den første pinsedag gikk disiplene ned fra loftet og ut på gata. Det må også være vårt ideal, sier forstanderen i "Tabernaklet".

En stor mulighet
350 000 seere og lyttere fulgte pinsegudstjenesten i NRK i fjor. Holder tallet, blir det en oppslutning "Tabernaklet" i Bergen aldri har hatt før.
- Dette er en gylden mulighet for oss, selvfølgelig. Men også skummelt og spennende. Vi håper å kunne benytte anledningen til å gi et relevant budskap, sier Torsten Mentzoni.

Bergens eldste
"Tabernaklet" er Bergens eldste pinsemenighet. 1500, inkludert barn og unge, er med i den store forsamlingen midt i sentrum av byen. - Vi er nok en klassisk pinseforsamling. Vi har mye sang og musikk, ett fritt og karismatisk uttrykk og praktiserer «troendes dåp», forteller Mentzoni.

«Troendes dåp» – eller voksendåp – blir det også under denne direktesendte gudstjenesten. I tillegg byr menigheten på både solosang og lovsangsdans.

Anonym høytid
Pinsaener kanskje vår mest anonyme kirke-høytid. For pinsevennene er det naturlig nok litt ekstra vekt på akkurat disse dagene. Men også forstanderen fra Bergen er oppmerksom på at færre og færre har et forhold til pinsehøytiden. - Budskapet om Den hellige ånd, er litt mystisk og ukjent. Vår utfordring blir å gjøre høytida aktuell for alle som følger NRKs pinsegudstjeneste i år, sier han.

Egenproduksjon 2010
Prosjektleder, NRK Temaredaksjonen: Magne Vik Bjørkøy, 73 88 12 00 dir. 73 88 18 13, mobil 90 78 99 50
TV-seere bes kontakte: Publikumsservice, tlf 815 65 900
Publikumssevice