Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 4. juli 2010 kl 09.30 Språkteigen

Svorsking og dorsking

- Lyt me svorske og dorske for å gjere oss forståtte i Sverige og Danmark?
- Er det sant at me nordmenn forstår danskane og svenskane betre enn dei forstår oss?
- Blir det betre om ein let vere å tekste Skavlan i Sverige?

Sommargjest og nordisk språkkoordinator Bodil Aurstad sit klar for å svare på ein bunke lyttarspørsmål.
Eitt av spørsmåla er naturleg nok: kva gjer ein nordisk språkoordinator?