Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 4. juli 2005 kl 15.20 Hans Nielsen Hauge

Vekkelsespredikanten

Hans Nielsen Hauge (Per Sunderland) fikk kallet som 25-åring mens han gikk på jordet og pløyet. (Foto: Norsk Film A/S)
Hans Nielsen Hauge (Per Sunderland) fikk kallet som 25-åring mens han gikk på jordet og pløyet. (Foto: Norsk Film A/S)
Året er 1804. I Danmark regjerer kronprins Fredrik under kongens sykdom. Han ber kansellipresidenten undersøke nordmannen Hans Nielsen Hauge, en religiøs svermer som har fått allmuen med seg, og som både konge og geistlighet er redde for. Like etter blir det utstedt arrestordre på predikanten.

Det har kommet en rekke alvorlige anklager mot Hauge fra høyere geistlige og juridiske autoriteter i Norge. Samtidig forteller en rapport fra Kristiansand at allmuen følger Hauge så blindt at den lar seg franarre alt den eier, og at Hauge nedbryter respekten for Statens og Kirkens autoriteter.

Ikke lenge etter at arrestordren er utstedt, blir Hauge innhentet av lensmannen og ført til Christiania hvor han blir satt i fyllearresten og får skrive-, lese- og besøksforbud.

Etter noen måneder blir predikanten fremstilt for en undersøkelseskommisjon. Hauge forteller om sitt liv, blant annet hvordan han 25 år gammel fikk kallet mens han gikk på jordet og pløyet. Hauge forteller også om myndighetenes forfølgelse og om hvordan han ble fører for Haugianerne.

Saken mot Hauge blir utsatt gang på gang, inntil han i 1813 blir dømt til to års fengsel. Julaften 1814 blir dommen endret til en bot på "1000 Rigsbankdaler Sølv Værdie".

Norsk spillefilm fra 1961
Regi: Kåre Bergstrøm
I rollene: Per Sunderland, Preben Lerdorff-Rye, Gunnar Lauring, Ola Isene, Tore Foss m.fl.
Pressekontakt: Hilde Ljøen(tlf. 23 04 72 36)