Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 mandag 8. november 1999 kl 19.35 Innblikk: Kva er viktig med kriminaljournalistikken?

Innblikk: Kva er viktig med kriminaljour


NRK2 mandag 8. november kl 19.35
Innblikk (5:12): Kva er viktig i kriminaljournalistikken?

Pressen som maktmisbruker

I \"Innblikk\" i kveld inviterer programleder Audgunn Oltedal til en samtale om hva som er viktig i kriminaljournalistikken. Rammen rundt samtalen er det nye Universitetsbiblioteket i Oslo.
Der har hun samlet lederen i Norsk Journalistlag, Olav Njaastad, medlem i Pressens faglige utvalg, Helen Bjørnøy og Odd Raaum som er førsteamanuensis ved Journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo.
Samtalen tar utgangspunkt i følgende problemstillinger: Pressen har en viktig rolle i demokratiet. Pressen oppfatter seg som den \"fjerde statsmakt\" som har en sentral \"vaktbikkjefunksjon\" i samfunnet - gjennom å avdekke maktmisbruk og være den svakes hjelper.
Hvordan ivaretar pressen sin oppgave når det gjelder kriminalstoffet? Hva er viktig når journalisten er ute på jobb og skal dekke en kriminalsak?
Erfaringene fra blant annet \"Hedrum-saken\" forteller at pressen ofte ikke blir oppfattet som de svakes forsvarer, men snarere som maktmisbruker som offerets pårørende vegrer seg mot.
Hva er det i journalistens arbeidsmåte og etiske tenkning som kan føre til at pressens folk blir beskyldt for maktmisbruk?
Det er en intern debatt i pressen om kriminaljournalistikken, men en relativt liten offentlig debatt om hvorledes pressen bruker sin makt i dekningen av dette stoffområdet. Hvorfor er det slik?

Om serien
NRK2 startet 11. oktober en stor samtaleserie i 12 deler der profilerte programledere fra radio og fjernsyn intervjuer personer de mener kan gi viktige perspektiver og innspill til samfunnsdebatten. Gjennom dialog og diskusjon skal \"Innblikk\" gi kunnskap, innsikt, refleksjon og være en møteplass for ulike syn og vurderinger.
Rammen rundt det hele er Universitetsbiblioteket i Oslo, og en del av grunnlaget for samtalene er en kronikk som blir lagt ut på Internett.
- Vi sitter ofte med interessante temaer vi ikke får brukt i korte nyhetsinnslag eller debattprogrammer. \"Innblikk\" gir mulighet til en mer utdypende samtale om tema fra forskjellige samfunnsområder. Disse kan variere fra skolepolitikk, litteratur og genforskning til teknologi og miljøpolitikk, opplyser redaktør for serien, Audgunn Oltedal, som understreker at det ikke er lagt opp til noen \"krangleform\" på samtalene.
Programledere i høst er i tillegg til Oltedal, Christian Borch, Tomm Kristiansen, Arild Hagen, Gunnar Grøndahl og Guro Tarjem. Christian Borch legger ikke skjul på at han er svært begeistret for serien. - I vår tabloidverden taes det ikke hensyn til at den reflekterte seer ønsker å være med på et resonnement som fullføres til bunns. \"Innblikk\" gjenreiser utvilsomt den reflekterte samtaleformen i fjernsynet, fastslår han.

NRK2 mandag kl 19.35
Bilde
Programleder Audgunn Oltedal har samlet førsteamanuensis ved Journalistlinjen, Høgskolen i Oslo, Olav Njaastad (f.v.), medlem av Pressens faglige utvalg, Helen Bjørnøy og Odd Raaum som er leder i Norsk Journalistlag, til en samtale om hva som er viktig i kriminaljournalistikken. (NRK-foto: Ole Kaland).

Egenprodusert samtaleprogram
Programleder: Audgunn Oltedal
Prosjektleder: Gerd Inger Polden
Pressekontakt i Fjernsynets informasjonsavdeling: Siri G. Meyer, tlf. 23048123

\0\0\0