Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 10. desember 2012 kl 12.50 Nobels fredsprisutdeling 2012

Nobels Fredspris 2012: EU


Nobels fredspris 2012 tildeles Den Europeiske Union for seks tiår med arbeid for fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa. Tildelingsseremonien sendes direkte fra Oslo Rådhus, med Anne Grosvold som kommentator.

Årets tildeling av prisen til EU kom som en overraskelse på mange. Nobelkomiteen selv stadfester at selv om EU for tiden møter store økonomiske og sosiale utfordringer, så ønsker de å fokusere på de viktige resultatene innen arbeidet for fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter, og at med EUs hjelp har Europa gått fra å være et kontinent preget av krig, til et kontinent preget av fred, og dette samarbeidet på tvers av nasjoner gjør EU til en verdig og rettmessig Fredsprisvinner etter Nobels testamente.

Dette er Nobels fredspris
Nobels fredspris deles årlig ut av Den norske Nobelkomite etter retningslinjer fastsatt i Alfred Nobels testamente. Fredsprisen er én av fem priser som siden 1901 har blitt utdelt i regi av Nobelstiftelsen i Stockholm for fremragende innsats innenfor områdene fysikk, kjemi, fysiologi eller medisin, litteratur og fred.


Nobels fredspris 2012 produseres av NRK i samarbeid med Nobel Media
Prosjektleder NRK: Stian Malme
Kontaktinformasjon for presse: presse@nrk.no / 41 42 88 00
TV-seere kan kontakte NRKs : Publikumsservice/ 815 65 900