Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 23. desember 2007 kl 07.03 Sølvsuper

Stadig bedre verden

Jeg har mange ganger selv stilt meg spørsmålet om hvor mye bedre verden er blitt etter tusenårsskiftet og funnet fram til følgende svar: For 1/3 av verdens befolkning inkludert oss selv er verden blitt bedre, for 1/3 er den blitt litt bedre og for den siste tredjedelen er den uendret eller dårligere.

Det er denne tredjedelen som i utgangspunktet også har det mest desperat, sier sølvsupergjesten i NRK P1 på lille julaften, søndag 23. desember, Jan Egeland.

I samtalen med programleder Haakon D. Blaauw, innrømmer Egeland at han ofte tenker på om han kunne gjort ting annerledes og bedre i alle de år han arbeidet med internasjonalt humanitært arbeid og nødhjelp både gjennom Røde Kors, politiske kanaler og som FNs visegeneralsekretær og nødhjelpskoordinator.

- Skuffelsen er stor over at vi ikke har klart å beskytte sivilbefolkningen i områder der det fortsatt er krig som for eksempel i Dafur og i store deler av Øst-Kongo. Det gjenstår mye som må gjøres for vi får skapt fred raskere.


Verdens samvittighet
Etter å ha arbeidet med lidelser og nød i 32 år har 50 år gamle Jan Egeland fra 1. september i år vært direktør i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Overgangen fra tre år som visegeneralsekretær i FN og leder for organisasjonens humanitære arbeid er også begrunnet ut fra private ønsker. Årene i FN var en tid der han var på reisefot 200 dager i året til områder preget av konflikter, nød og elendighet.

- Slikt gjør noe med mennesker, og jeg er ikke noe unntak, sier Egeland som av internasjonale magasiner er omtalt som "verdens samvittighet". En heder av et helt annet slag er utnevnelsen til "Årets Peer Gynt" i 2005!

- Jeg håper at jeg ikke har så mange likhetstrekk med denne Ibsen-skikkelsen, bortsett da kanskje fra utferdstrang og reisevirksomhet. Det har jeg i alle fall hatt.

Fra tenor til bass
Jan Egeland var 8 år gammel da han ble medlem av Ungdommens Røde Kors. 10 år senere ble han gjennom Amnesty engasjert i internasjonalt arbeid. I studietiden arbeidet han også for denne organisasjonen og sier selv at han var lite til stede på Blindern bortsett fra eksamensdagene.

I ungdomsårene i Stavanger spilte han håndball i tre forskjellige klubber i Stavanger og sang i Stavanger Domkor.

- Stemmeskiftet betød at den tidligere tenoren i meg ble til bass, sier Egeland som i vennelag gjerne drar en vise.

NRK P1 Sølvsuper søndag 23. desember 2007 kl. 07:03.

Programmet er ved Haakon Dirk Blaauw