Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 6. januar 2000 kl 19.30 Ut i naturen: Småfugler og evighetsblomster

Ut i naturen: Småfugler og evighetsbloms

NRK1 torsdag 6. januar kl 19.30
Ut i naturen: Småfugler og evighetsblomster

Læstadius - botaniker og prest

Lars Levi Læstadius, født for 200 år siden, er mest kjent som prest og opphavsmann til læstadianismen. Men han var også en anerkjent botaniker og en pioner innenfor feltet nordisk fjellflora. Anstein Mikkelsen viser oss noe av spennvidden til denne særmerkte mannen som både var vitenskapsmann og forkynner.
\"Han er kanskje den som best har arvet Linnés geniale øyne\", skriver Sten Selander om Lars Levi Læstadius (1800 - 1861). Den 10. januar 2000 er det 200 år siden han ble født.
Læstadius er mest kjent for å være opphavsmann til den luthersk kristne, religiøse retningen læstadianismen - Nordkalottens vekkelsesbølge. Men han utførte også et enormt pionerarbeid innenfor botanikken, spesielt når det gjelder utforskningen av den nordiske fjellfloraen.
Flere planter er blitt oppkalt etter ham. Han ble kjent som forsker i store deler av Europa, og han fikk blant annet den franske æreslegionens ridderkors for å ha deltatt i Recherche-ekspedisjoen på Nordkalotten i 1838 - 39.

Botanikeren
Anstein Mikkelsen har grepet fatt i botanikeren Læstadius. - Vi har forsøkt å formidle litt av Læstadius\' glede over naturen og det storslagne i den nordiske fjellverdenen. For å makte det måtte vi ut i naturen, på begge sider av grensen mellom Norge og Sverige. Vi har vandret i Læstadius\' fotefar, oppsøkt de viktigste stedene i hans botaniske liv og sett nærmere på en del av de plantene han fant, forteller Mikkelsen.

Studiereiser
Sin første lengre studiereise foretok Læstadius da han bare var 19 år gammel. Den gikk gjennom Jamtland til Trondheim og derfra nordover til Mo i Rana. Senere var han flere ganger inne i den nordnorske fjellverdenen, til Junkerdal - Balvatnet, til Lyngen og Tromsø, til Hammerfest og Alta. Til sammen skal han ha vandret omkring 8.000 kilometer i botanisk ærend, og han sendte tusenvis av pressede planter til museer og botanikere i og utenfor Sverige. Naturhistoriska riksmuseet har planter som han presset så tidlig som i 1819. Flere av dem er filmet til dette programmet, men helst vandrer kameraet rundt i fjellverdenen på jakt etter levende planter.
Læstadius var en dyktig tegner, og hans tegninger av planter er brukt i storverket Svensk Botanik, og også i det fine cochlaria-manuset, som ikke ble trykt, men som finnes på Vetenskapsakademien i Stockholm.

NRK1 torsdag kl 19.30

Bilder (via Scanpix/Internett)
1. Bergjunkeren er en av plantene Læstadius har fått knyttet til sitt navn. Den fant han ved Balvatnet i Saltdal. (Foto: Erik Ljungstrand)

2. Kvikkjokk er av botanikere blitt kalt for selve paradiset. Her vokste Læstadius opp, og fikk sin første innføring i botanikken. (Foto: Almar Paulsen)

3. Lars Levi Læstadius er mest kjent som prest og opphavsmann til Læstadianismen, men han var også en pioner innen botanikken, spesielt i utforskning av den nordiske fjellfloraen.

4. Fra den lille, fattigslige prestegården i Karesuando utførte Lars Levi Læstadius mye av sine biologiske studier. (Foto:Arvid Petterson)

Ved Anstein Mikkelsen
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41