Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 3. oktober 2012 kl 21.35 Barnets beste

Bruk av skjønn


Vi følger utviklingen av konkrete saker hvor beslutningene ennå ikke er fattet hos det kommunale barnevernet i Nesna kommune. Alle berørte parter får slippe til, også saksbehandleren som må utvise skjønn i saker der det ikke er gitt hva som er rett.

NRK Feature har fulgt tett på det kommunale barnevernet på Nesna siden høsten 2011. Tilstedeværelsen gir en unik innsikt og forståelse for utfordringene i arbeidet med å ivareta barnets beste.

Om serien
I løpet av serien følger vi utviklingen av to ulike saker, hvor en far og en mor kjemper for å få omsorgen for hver sin sønn. Den ene ble plassert i fosterhjem ved fødsel, den andre ble plassert i beredskapshjem fordi barnevernet mente gutten ikke hadde det bra hos mor. Vi opplever hvordan saksbehandlerne Randi og Birger jobber med å treffe de rette beslutningene, som er så viktig for både de små og de stores liv. På Nesna er barnevernet også ansvarlig for mindreårige flyktninger som skal læres opp i alt fra å stå opp om morgenen til å bli glad i naturen, slik som folk på Nesna er.

Alle sentrale medvirkende har fått se egen deltagelse før publisering. Alle medvirkende har gitt sitt samtykke til deltagelse, og der det har vært aktuelt har de fritatt barnevernet for taushetsplikt i sine aktuelle saker. NRK har valgt å ikke vise barns ansikter, for ettertiden. Foresatte har samtykket til barnas deltagelse.

Norsk dokumentarserie i 5 deler
Egenproduksjon 2012.
Prosjektleder: Cathrine Wik, cathrine.wik@nrk.no, telefon: 23 04 80 93/93 22 74 80
Presseansvarlig: Silje Marie Lien, silje.marie.lien@nrk.no, telefon: 23 04 41 01/ 97 52 52 87
TV-seere bes kontakte Publikumsservice: tlf: 815 65 900 info@nrk.no