Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 lørdag 6. april 2002 kl 17.30 Vår felles strandsone

Til tross for byggeforbud, bygges det

Til tross for byggeforbudet innenfor 100 meter i strandsonen fra 1965, bygges det hus og hytter nettopp på attraktive strandområder innenfor denne sonen.

Hvert år investeres flere hundretalls millioner i hytter og hus i denne lovbeskyttede strandsonen. Kommunenes dispensasjonspraksis har vært under sterk kritikk, men selv vil kommunene ikke gi fra seg sin råderett over strandområdene. Dermed må sentrale myndigheter gripe inn i en ressurskrevende prosess for å redde de kystområdene som er igjen for allmennheten.

Særlig kystlinjen fra svenskekysten til Lindesnes er utsatt, og i denne dokumentaren kommenterer både politikere og fagfolk utviklingen i disse områdene. Hva har skjedd med strandområdene som skulle være for åpne for alle, og hvorfor?

Vi møter blant andre den nåværende miljøvernministere og hans forgjengere samt ordførere i noen av kystkommunene. Det blir også uttalelser fra Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning.

Innkjøpt dokumentar
Programmet er produsert av Amund Prestegård
Pressekontakt: Hilde Ljøen(tlf. 23 04 72 36)