Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 lørdag 22. juli 2006 kl 23.15 Nattkino: 13 dager

Da verden holdt pusten

Verden holdt pusten mens USA og Sovjet ble enige om å fjerne atomvåpnene på Cuba
Verden holdt pusten mens USA og Sovjet ble enige om å fjerne atomvåpnene på Cuba
"13 dager" er basert på Cuba-krisen i 1962 da USA og Sovjetunionen var på kanten av en atomkrig. I 13 dager holdt verden pusten mens forhandlingene pågikk.

Fotografier et amerikansk spionfly har tatt over Cuba viser tydelige utskytingsramper for atomvåpen rettet mot USA. President Kennedy (Bruce Greenwood) må reagere kraftig for å forsvare USA og resten av den vestlige verden. Med støtte fra sin beste venn og assistent Kenny O’Donnel (Kevin Costner) og broren Robert (Steven Culp), må han stå i mot en lang rekke tiltak som general Curtis LeMay (Kevin Conway) ønsker å sette ut i livet. Generalen er for en øyeblikkelig aksjon, og invadere Cuba.

Etter først å ha vært i mot å fortelle om krisen til befolkningen, informerer president Kennedy til slutt om konflikten. Dette fører til panikk og blokade av Cuba. Med hjelp av Robert McNamara (Dylan Baker) og Adlai Stevenson (Michael Fairman) må lederne finne en måte å eliminere spenningen i verdenssituasjonen på. I filmen ser vi også Walter Adrian i rollen som Lyndon Johnson.

Programmet er sendt tidligere.

Amerikansk spillefilm fra 2000
Originaltittel: "Thirteen Days"
Regi: Roger Donaldson
I rollene: Kevin Costner, Bruce Greenwood, Steven Culp, Dylan Baker, Michael Fairman
Pressekontakt: Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83