Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 12. april 2009 kl 09.30 Språkteigen

Påskehyttemiddagsalternativ

Denne overskrifta er løsningsordet for 'gryterett' i et av kryssordene til Rolf Hansen i Dagbladet. Mange har nok kasta fra seg avisa i fortvilelse over disse lange og nærmest uløselige kryssord-ordene til Hansen. I Språkteigen avslører han hvordan han finner på alle disse lange ordene.

Barne-tv kan være til god hjelp for utlendinger som skal lære seg norsk. Da Ismail Salad Elmi kom til Norge fra Somalia for 16 år siden, var barne-tv en viktig læremester.