Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 20. februar 2003 kl 19.30 Schrödingers katt

Jetmotorens norske far

Ægidius Elling arbeidet hele livet med å forbedre  gassturbinen.  Det skjedde først i Oslo, senere ved Kongsberg våpenfabrikk, og han kom stadig med forbedringer. (NRK-foto)
Ægidius Elling arbeidet hele livet med å forbedre gassturbinen. Det skjedde først i Oslo, senere ved Kongsberg våpenfabrikk, og han kom stadig med forbedringer. (NRK-foto)
For 100 år siden klarte den norske ingeniøren Ægidius Elling å lage verdens første gassturbin. Dermed skapte han grunnlaget for dagens jetfly. For 30 år siden ble laksen temmet og havnet sammen med gris ku og sau i kategorien husdyr. I dag jobber forskere for å temme og drive avl på torsken.

Gjennom historien har mange prøvd å konstruere en gassturbin, blant dem universalgeniet Leonardo da Vinci, men det var Ægidius Elling som greide det. I 1903 laget han verdens første gassturbin som ga overskuddskraft. Prinsippet er det samme som i dagens jetfly.

Ægidius Elling ble født i Oslo i 1961 og utdannet seg til maskiningeniør ved Kristiania tekniske skole. Så tidlig som i 1884 tok han ut sitt første patent på en gassturbin, men det var først 19 år senere han lyktes i praksis. Det skjedde for øvrig samme år som brødrene Wright gjennomførte sin første flytur. Disse to nyskapningene, gassturbinene og flyet, skulle bli ført sammen flere tiår senere.

Oppdrettstorsk
Ellers i ukas "Schrödingers katt" besøker vi fagfolkene ved Akvaforsk som har samlet inn stamfisk som er foreldrefisk. Disse danner grunnlaget for framtidig oppdrettstorsk; skreien er fra Vesterålen, mens kysttorsken kommer fra Helgeland, Trøndelag og Møre og Romsdal.

For ikke å miste oversikten må forskerne kjønnsbestemme og merke torsken. Nå finnes det en mikro-brikke, en pit-tag som inneholder opplysninger om hvem foreldrene er. Brikken veier 0,0974 gram og injiseres i bukhulen på yngelen.

De første 8 måneder fores yngelen i kar, deretter settes de i merder og slaktes når de er 15 – 18 måneder gamle. Og når kommer den første husdyrtorsken i fiskedisken? Kanskje allerede om 3 år.

Ellers skal Gry Molvær og Katta-redaksjonen se på isbreene på Himalaya som er i ferd med å smelte. Hvorfor smelter de, og hvilke konsekvenser får det?

Programleder: Gry Molvær
Prosjektleder: Kari Hustad kari.hustad@nrk.no
Presse: Erik Bull tlf: 73881661, erik.bull@nrk.no