Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 26. mars 2006 kl 17.30 Åpen himmel: Sanggudstjeneste fra Fjellhamar kirke i Akershus

Åpnen himmel

Alf Knutsen og Elisabeth Lund (foto: NRK/Marion Klaseie).
Alf Knutsen og Elisabeth Lund (foto: NRK/Marion Klaseie).
Sanggudstjenester fra Fjellhamar kirke

Salmesang under gudstjenesten betyr ikke lavere musikalske ambisjoner. Det er på gudstjenesten man skal gi sitt aller beste.

Det sier Eli Stange Synnes og Alf Knutsen som leder Lørenskog kirkekor. Det er et samarbeidsprosjekt mellom Skårer og Lørenskog menighet. De er ikke i tvil om at flere ville fylle kirkerommet hvis man la mer vekt på salmesang og liturgisk liv. Dette får vi et godt eksempel på når NRK Fjernsynet er til stede i Fjellhamar kirke.

Foruten vakker sang vil kapellan Elisabeth Lund binde det hele sammen med korte meditasjoner rundt fastetid og Maria Budskapsdag.

Sanggudstjenestene vil også bli preget av musikalsk mangfold ved fiolinist Magne Askeland, bassist Jon Børge Askeland, perkusjonist Ole Andreas Olavsrud og pianist Alf Knutsen. Foruten Lørenskog kirkekor vil også Helga Johanne Størdal Bentsen synge.

"Åpen himmel" er en serie program som sendes hver søndag i NRK1 kl. 17:30. Programtittelen er vid og åpen og favner de forskjellige musikalske og liturgiske uttrykk som vi finner i det kirkelige landskapet. Her er det plass for Jazzvesper, Aftensang fra Erkebispegården Museum eller som her - Sanggudstjeneste fra Fjellhamar kirke.

Opptakene av sanggudstjenestene skjer søndag 5. mars fra kl. 17:45. Lørdag 4. mars er det prøvedag med prøver fra kl. 12:00. Da er det anledning til å gjøre intervjuer og ta bilder.

Velkommen til Fjellhamar kirke!

NRK1 Fjernsynet
Søndag 12. mars
Søndag 19. mars
Søndag 26. mars

Kontaktperson: Prosjektleder Helge Gudmundsen, tlf. 958 790 25.

Egenprodusert dokumentar fra NRK Program Riks, Tyholt (2006).