Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 8. november 2012 kl 22.30 Migrapolis: Oss bosniere imellom 2:2

Reise eller bli?


Noen vil tilbake, men de aller fleste bosniske krigsflyktningene som kom til Norge på begynnelsen av 90-tallet, er her fortsatt. De er godt integrert, og i dag bor det litt over 16. 000 personer med bosnisk bakgrunn i Norge.

Etter krigens slutt i 1995 økte antallet bosniere som vendte hjem igjen. Også i dag er det relativt mange som reiser tilbake.

Hvorfor lengter noen så mye etter det de forlot for så lenge siden? Hvorfor flytte fra et av verdens beste land for å leve i til et Bosnia der arbeidsledigheten er blant den høyeste i Europa? Er den nasjonale identiteten og røttene det viktigste?

I denne utgaven av Migrapolis reiser reporter Edin Babic til Bosnia-Hercegovina for å møte noen av de som etter flere år i Norge valgte å flytte tilbake.

Egenproduksjon, 2012.
Kontaktadresse for presse presse@nrk.no tlf 414 28 800
Tv-seere bes kontakte Publikumsservice tlf 815 65 900
Programmets hjemmeside www.nrk.no/migrapolis