Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 13. mai 2007 kl 11.03 Gudstjenesten

Radiogudstjenesten

Øvre Vang kirke (foto: Vang menighet).
Øvre Vang kirke (foto: Vang menighet).
Gudstjeneste fra Øvre Vang kirke, Hamar, Hedmark.
5. s. e. påske: Joh. 16, 23b - 28.

Kåre Skagestad (foto: Vang menighet).
Kåre Skagestad (foto: Vang menighet).
Kapellan Kåre Skagestad.
Liturg sokneprest Bjørn Oddvar Narverud.
Organist Johan Martin Røsand.

Øvre Vang Sangkor - dir. Tore Mortensen.
Norsk salmebok: 187. 47 (S-97). 383. 710. 320.

Tekstleser Ragnhild Murvold.

Salmene i samme rekkefølge som numrene overfor:
Deg være ære
Det er makt i de foldede hender
Jesus, lær du meg å bede
Vi rekker våre hender frem
Kom, tilbe med fryd vår konge og Gud

Øvre Vang Sangkor synger Salme 121 - Jeg løfter mine øyne opp til fjellene.

Som preludium spilles forsill til første salme, og som postludium spilles Bruremarsj frå Valsøyfjord - arrangert av Leidulf Grimsmo.

Teknisk ansvarlige er Arild Eikeland og Remy Samuelsen.

Hør gudstjenesten fra Øvre Vang kirke 13. mai.

Om kirken
Øvre Vang kirke på Vangsåsen fyller 100 år i år. Det er en korskirke, bygd i tre - laftet tømmer. Den har 300 sitteplasser, og altertavlen fra 1932 viser Maria med Jesus-barnet og vismennene. Den er laget av Ola Abrahamsen.

Prestene kan bruke to messehagler som tilhører kirken og menigheten. Den ene er i svart og sølv fra 1729, og den andre er grønn fra 1957.

Øvre Vang kirke er plassert i samme sokn som Vang kirke og har samme "nedslagsfelt" - med om lag 9.000 mennesker.


LENKER
  • Hør gudstjenesten fra Øvre Vang kirke 13. mai.