Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 13. desember 2002 kl 20.10 Bachs juleoratorium

Bachs Juleoratorium

I et opptak fra Trefoldighetskirken i Oslo viser Hovedscenen i kveld fire kantater av Johann Sebastian Bachs Juleoratorium med Grex Vocalis og Oslo Barokkorkester.

Solister er Julia Gooding, sopran, Hege Høisæter, alt, Jerker Dahlin, tenor og Håvard Stensvold, bass. Dirigent er Carl Høgset.

Musikken
I 1734 skrev Johann Sebastian Bach seks kantater som til sammen danner "Juleoratoriet". I dag er verket for mange et musikalsk "must" i julen.

Selv om de seks kantatene danner en helhet, har Bach gitt hver av dem sin klanglige egenart: Første del er jublende festmusikk i den kongelige toneart D-dur. Karakteristisk er særlig bass-arien "Grosser Herr" om barnet i krybben, akkompagnert av solotrompet som kongelig symbol.

I annen del står fire oboer sentralt som klangbilde og symboliserer hyrdene. Kantaten har den pastorale G-dur som hovedtoneart.

Tredje del vender tilbake til den strålende D-dur, nå mens hyrdene lovpriser den nyfødte Konge. I den fjerde delen som Hovedscenen sender i kveld, benyttes dempede horn som innleder en mer ærbødig, innadvendt lovprisning og meditasjon over kongesønnens navn - Jesus.

Teksten
Bibelteksten som er benyttet, knytter seg til fortellingene om Jesu fødsel, hyrdene på marken, Jesu navngivning og de hellige tre konger. Rundt den hellige tekst grupperes koralstrofer og fri diktning.

Bachs nære medarbeider gjennom mange år, Picander, eller Christian Friedrich Henrici som han egentlig het, regnes som tekstforfatter.

Egenprodusert konsertopptak
Prosjektleder Anne Røthing
Presentert av Arild Erikstad
Pressekontakt Inger Larsen, tlf 23 04 74 83