Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 fredag 14. september 2007 kl 18.40 Barnetimen for de minste

"UHU-historier" (5:5)

av de Gyngende Seismologer.

Det gamle huset er fullt av
spøkelser. Huset er siste
stoppested før spøkelsene
kommer til Hermetica, alle
spøkelsers paradis.
Men det er ikke bare for et
spøkelse å dra til Hermetica
når spøkelset vil. Spøkelset
må først klare et oppdrag det
har fått.

Fortalt av Rune Hekkelstrand.

Tidligere sendt i 2004.