Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 11. april 2010 kl 09.30 Språkteigen

Språket frå Ruija

Eitt av våre minste språk er utan ordbøker og grammatikk, men torsdag fekk kvensk ei eiga talespråksamling, Ruija-korpuset.
Sommaren 2007 var språkforskar Pia Lane på jakt i Finmark, væpna med mikrofon. Resultatet blei 39 timar med opptak på kvensk, og 6 timar på norsk.
Torsdag var Språkteigen fluge på veggen under feiringa ved Universitetet i Oslo.

Snakkar du Oslodialekt? Vil du bidra i eit forskingsprosjekt? Du er berre eit tastetrykk unna.
I desse dagar blir ei heilt ny språkundersøking lansert i Aftenposten si nettutgåve. Bak undersøkinga står stipendiatane Ingunn Indrebø Ims og Karine Stjernholm, som skal bruke resultata i si forsking på Oslodialekta.

Kvifor seier me at melk er godt, men at melka er god? Sylfest Lomheim bryner seg som vanleg på finurlege spørsmål frå lyttarane.