Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 4. januar 2005 kl 22.30 Billedkunstneren Magne Furuholmen

Kunstner og popartist

Vi følger billedkunstneren Magne Furuholmen. (Foto: Dinamo Story AS)
Vi følger billedkunstneren Magne Furuholmen. (Foto: Dinamo Story AS)
Magne Furuholmen fra a-ha er kunstneren som de fleste kjenner som popmusiker i et av de få norske bandene som har gjort det virkelig stort internasjonalt. I kveldens dokumentar følger vi billedkunstneren Magne gjennom to og et halvt år, i inn- og utland, blant fargerike glassbilder, emaljetrykk og enorme keramikkrukker.

- Stor og tidlig suksess på ett felt, som er et veldig offentlig sted i tillegg, er ikke nødvendigvis et idealutgangspunkt for at ting skal få lov til å vokse seg stort og sterkt, sier Magne Furuholmen selv om sin karriere som kunstner.

– Slik jeg ser det så har a-ha åpnet mange dører og lukket mange dører. Omtrent like mange i hver retning. Jeg må bare forholde meg til min historie som noe som er der, og gjøre det jeg tror på uten å være for opptatt av hvordan det henger sammen for andre.

Musikk og kunst virker sammen
I dokumentaren følger vi Magne Furuholmen gjennom en del av prosessene som kunstner, opplever kunsten hans, akkompagnert av musikken som alltid er til stede i Magne når han jobber.

- Det å arbeide som billedkunstner har helt klart påvirket meg som musiker og jeg vil tro at det også går den andre veien, forteller han. – Jeg søker en slags musikalitet i det jeg gjør billedmessig også. Det ligger jo historier, hendelser og forløp både i musikk og bilder, men de er vanskelige å beskrive. Man blir jo ikke glad i et musikkstykke fordi noen forteller deg om hvor flott det var, man må oppleve det selv før man får et forhold til det.

Norsk kulturprogram (2003)
Produsert av: Dinamo Story AS
Regi: John Sullivan
Pressekontakt: Hilde Ljøen, tlf 23 04 72 36