Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 23. november 2000 kl 19.30 Schrödingers katt

Schrödingers katt (ttv)

NRK1 torsdag 23. november kl 19.30
Schrödingers katt

Felle for lakselusa

Årlig forårsaker lakselusa skader for 250 millioner kroner i norske oppdrettsanlegg. Et spesielt registreringssystem kan gi oss ny viten om atferden til lakselusa. Denne kunnskapen ønsker forskere ved Austevoll havbruksstasjon å bruke til å utvikle ei felle for lakselusa.

Lakselusa (Lepeophteirus Salmonis) er en effektiv kriger i vannmassene. Selv om problemet er blitt mindre etter omfattende bruk av både leppefisk og vaksinering, er luseplagen meget kostbar for laksenæringen.

- Tapet består blant annet i veksthemming fordi fisken mistrives, tap av vekst pga. sulting før avlusning, dødelighet, kjøp av kjemikalier og nedklassing (dårligere kvalitet og utseende) av laks ved slakt, sier prosjektleder for fiskeparasitter ved Austevoll havbruksstasjon i Hordaland, Karin Boxaspen, i kveldens utgave av Schrödingers katt.

Filmer skyggen av lusa
Som de første i Norge kan forskerne ved Austevoll havbruksstasjon ta i bruk et spesielt registreringssystem for å lære mer om hvordan lakselusa oppfører seg i vannmassene. Systemet kalles SVP (silhouette video photography system) og baserer seg på å filme skyggen av lusa fremfor selve organismen.

- Dersom vi filmer lusa med et vanlig videokamera, vil vi nesten ikke se den på tv-skjermen. Årsaken til det er at lusa, i likhet med andre små organismer i havet, er liten og gjennomsiktig. Men likevel kaster den skygge. Derfor filmer vi heller silhuetten fremfor selve dyret, sier seniorforsker Howard I. Browman ved Austevoll havbrukstasjon. Han er mannen bak systemet som skal gi forskerne økt kunnskap om både lakselusa og andre små organismer.

Utstrakt bruk
Forskerne bruker systemet til å studere ulike organismer, både fiskelarver og parasitter som lakselusa. Tanken er å lære mer om det tidlige stadium hos organismene og slik legge mest mulig til rette for et vellykket oppdrett.

- Men det er langt frem til ei felle som kan stanse lakselusas ferd i norske farvann. Trolig blir man aldri kvitt denne parasitten, sier Karin Boxaspen. - Lakselusa er naturlig i norske farvann og den har jo eksistert sammen med villaksen siden villaksen kom til Norge. Derfor tror jeg at vi aldri kommer til å bli kvitt den, men kanskje klarer vi å komme ned på et akseptabelt nivå både for villaks og for oppdrettslaks.

NRK1 torsdag kl 19.30

Fra Forskningsredaksjonen NRK Sør-Trøndelag
Programleder: Gry Beate Molvær
Pressekontakt: Siri G. Meyer, tlf. 23048123, siri.gronning.meyer@nrk.no
http://www.nrk.no/viten/nyheter/index- katta.html