Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 21. mai 2002 kl 19.30 Ut i naturen: Magasin

Hvordan finner fuglene veien?

Det vårlige fugletrekket er over oss, og har vært det en stund. Programlederne i Ut i naturens maimagasin, Kari Toft og Harald Reitan, har møtt trekket på Jæren. Der er fuglestasjonen på Revtangen som ble opprettet på 1930-tallet, og hvor det er blitt ringmerket mellom 100 000 og 200 000 fugler i årenes løp.

Hvordan finner fuglene veien mellom jærstrendene og andre kontinenter? Det er noe av det Ut i naturen prøver å svare på i dette programmet.

Omsorg for vipa
Vipa har vært i sterk tilbakegang de siste tiårene på grunn av effektivisert jordbruk. Men jærbøndene har god tradisjon for å ta vare på vipereirene. De spar opp jordklumpen fuglene har lagt eggene sine på, og flytter den til et trygt sted så traktoren og plogen får passere. Reiret blir merket med en pinne så det ikke skal gå tapt når tromlingen av åkeren skal utføres. Det finnes eksempler på at vipekolonier har vokst på grunn av denne omsorgen.

Enkeltbekkasinen er dobbelt så vanskelig å få bilder av som dobbeltbekkasinen. Dette er en art som også kan være i tilbakegang, men foreløpig finnes det ikke norske forskningsresultater som bekrefter det. Med støtte i svenske tall er det imidlertid mye som tyder på det, og vi får møte bekkasinen som gir fra seg den underlige lyden i flukt.

Det blir også et nytt møte med nærnatur. Denne gangen er det insekter som går på vannet, det dreier seg om.

Nye, flotte opptak som seerne har stått for, blir presentert, og vi får enda en konkurranse presentert av Arild Hagen.

Egenprodusert naturprogram
Programledere Kari Toft og Harald Reitan
Prosjektleder Harald Reitan
Pressekontakt Inger Larsen , tlf: 23 04 74 83