Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P2 søndag 24. mai 2009 kl 09.30 Språkteigen

Alt for mye bla, bla, bla

Vi er inne i de vage formuleringers tidsalder. Det mener Margrethe Kvarenes i Språkrådet som jobber med å hjelpe statlige bedrifter med å skrive enklere og mer forståelig. Hun observerer at kansellispråket er på vei ut, men at vi i stedet har fått lange, innvikla setninger med moteord som 'fokus', 'perspektiv' og 'i forhold til'.

Hamarøykuken, Kuntegrunnen, Pattene og Eistene. Dette er navn på steder langs vår langstrakte kyst. Det er fristende å tenke at det er fiskere med sans for griseprat som har kommet opp med slike stedsnavn. Navnegransker Inge Særheim svarer på spørsmål fra lytterne om stedsnavn.

Hva har ordet 'stas' med ordet 'stasjon' å gjøre? Sylfest Lomheim har svaret.