Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 søndag 13. april 2003 kl 11.00 Gudstjeneste fra Fana kirke i Bergen

Gudstjenester påsken 2003

FAna kirke (Scanpix)
FAna kirke (Scanpix)
Fana kirke i Bergen feirer 850 år i 2003, og NRK1 sender 3 gudstjenester fra kirken denne påsken. Palmesøndag sendes også et jubileumsprogram om kirken umiddelbart etter gudstjenesten.

Ingen vet det nøyaktige årstallet Fana kirke sto ferdig. Den er første gang nevnt som Det hellige korsets kirke i 1228, men man vet at kirken er eldre enn det. I 1953 ble 800-årsjubileet markert, og derfor feires 850- årsjubileet i 2003. Fana kirke har gjennomgått ombygginger, brann og endringer gjennom århundrene. I 1926 - 27 gjorde man en omfattende restaurering som ga kirken tilbake mye av sitt utseende fra før 1870. I dag fremstår kirken som et vakkert bygg i nydelige omgivelser i Fana.

Kirke og hospital
Gjennom middelalderen valfartet folk til Fana kirke for å søke helbredelse og høre messe. Den var både kirke og hospital. Kirken hadde et sølvkors som skulle ha helbredende kraft. I 1536 lovet pave Clement V 100 dagers avlat til alle som til bestemte tider besøkte kirken. Etter reformasjonen i 1536 ble sølvkorset fjernet, men før det rakk nok mange å besøke kirken og sølvkorset for dets helbredende kraft. I dag er Fana menighet vidstrakt, folkerik og består av mange ulike miljøer. Aktivitetsnivået i kirken er høyt og kirkebesøket godt. Menigheten har også et tett samarbeid med andre kulturinstitusjoner på stedet, blant annet Hordaland Teater, Hordamuséet og kulturavdelingen i Fana bydel. Antall medlemmer i menigheten: 12 657

Palmesøndag - 13. april kl 1100
"Festen det ikke ble noe av" er dagens tema og teksten er fra Joh 12, 1-13. Talen er ved kapellan Gunnar Nesse. Jostein Aarvik er kantor, og Kirkvoll skolekor synger.

Preludium: "Cortège" av Louis Vierne
Salmer:
NoS: 12, 1 - 4
NoS: 867
Salmer 97: 024
Nos: 128
Postludium: "Når krossen underfull er ser"/Pange Lingua Gloriosi av Eilert Tøsse

Langfredag - 18. april kl 1100
Pasjonsgudstjeneste:

"Du skyldfrie offerlam" er tema i dag på langfredag. Pasjonsgudstjenesten er ved prost Per Barsnes og kapellan Gunnar Nesse. Fana Kyrkjekor dirigeres av kantor Jostein Aarvik.
Preludium: "Pange Lingua Gloriosi" trad
Salmer:
NoS: 150, 1 - 2 og 3 - 4
NoS: 130, 1 - 4
Pstludioum: "Jesus dine dype vunder" norsk folketone

1. påskedag - 20. april kl 1100:
"Døden må vike for Gudsrikets krefter" er tema når det i dag er høgtidsgudstjeneste på 1. påskedag. Teksten er fra Matt. 28,1-8, og prost Per Barsnes taler. Kantor er Jostein Aarvik, og Fana Kyrkjekor synger.
Salmer:
NoS: 919, 1 -3
Salmer 97: 25, 1 - 3
NoS: 171, 1 - 4
NoS: 195, 1 - 3
NoS: 189 og 191
NoS: 187 1 - 3

Gudstjeneste fra NRK/Hordaland
Pressekontakt Anna-Marie Normann, tlf 23 04 78 53 / 907 75 758