Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 3. mai 2002 kl 20.10 Profil: Samfunn som forsvant: Sodoma og Gomorra

Guds vrede eller jordskjelv?

Geologen Graham Harris tror at byene Sodoma og Gomorra forsvant i Dødehavet etter et jordskjelv. Nå håper han at geologer og arkeologer vil undersøke havbunnen (Foto: BBC)
Geologen Graham Harris tror at byene Sodoma og Gomorra forsvant i Dødehavet etter et jordskjelv. Nå håper han at geologer og arkeologer vil undersøke havbunnen (Foto: BBC)
Byene Sodoma og Gomorra kjenner vi fra bibelhistorien. Fra vi var barn har vi hørt at Gud tilintetgjorde byene på grunn av innbyggernes syndige liv. Moderne vitenskap har kommet til en annen konklusjon. Geologen Graham Harris tror at byene virkelig eksisterte, og at det var en naturkatastrofe som rammet dem for over 4000 år siden.

I følge Harris var det et gigantisk jordskjelv som rammet Sodoma og Gomorra. Denne teorien bygger han på egne geologiske oppdagelser i området ved Dødehavets bredd. Branner brøt ut, grunnen ble til kvikksand og Sodoma og Gomorra forsvant i sjøen. Området rundt Dødehavet er i dag ufruktbart og ubeboelig, men for over 4000 år siden var det mange byer i regionen. Grahams oppgave er å bevise hvorfor disse byene ble bygget ved Dødehavets strender.

Asfalteksport til Egypt
Graham er overbevist om at bysamfunnene ble etablert for å utnytte handelen med asfalt som var en verdifull eksportartikkel i førhistorisk tid. Asfalt ble brukt i balsameringen av mumier. Kjemiske tester har vist at asfalt fra Dødehavet ble solgt til egypterne for å bli brukt i gravskikkene deres.

Team av vitenskapsmenn
Grahams team av vitenskapsmenn undersøker de uvanlige, naturlige forholdene i Dødehavet. På grunn av de spesielle forholdene er sjøen veldig sårbar for store jordskjelv. Brennbar metangass er blitt funnet i sjøbunnens lommer. Disse gassene kommer til overflaten når jordskjelv lager rifter i bunnen. I tillegg er landområdene rundt Dødehavet svært ustabile, slik at kraftige rystelser som jordskjelv kan forårsake at strendene forsvinner i sjøen.. I laboratoriet ved universitetet i Cambridge har vitenskapsmenn bygget en nøyaktig modell av bygningene og den grunnen de var bygget på. Ved hjelp av et simulert jordskjelv kan de endelig få bevist at Sodoma og Gomorra forvant slik som Graham Harris tror.

Resultatene er oppsiktsvekkende. Nå håper Harris at geologer og arkeologer vil gå inn for å undersøke havbunnnen i Dødehavet for å finne restene etter Sodoma og Gomorra.

Britisk produksjon, BBC
Originaltittel: ”Ancient Apocalypse” – Earthquake – Sodom and Gomorrah”
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83

Bilde
Geologen Graham Harris tror at byene Sodoma og Gomorra forsvant i Dødehavet etter et jordskjelv. Nå håper han at geologer og arkeologer vil undersøke havbunnen (Foto: BBC)