Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 1. oktober 2010 kl 21.45 Renessansen

Renessansebølge over Danmark


Dette er en fortelling om renessansen, et kapittel i Europas historie der dørene mot nye verdener ble slått opp.

Renessansens genier skapte en ny forståelse av verden og av mennesket. I seks programmer viser denne serien hvordan dette utfoldet seg i Danmark, og hvordan danskenes liv ble påvirket av nye tanker og ideer som oppstod flere hundre kilometer unna.

Inspirasjon fra Italia
Det hele starter i Italia på 13-1400-tallet; noen begynner å tvile på at det kun er Gud som bestemmer over stort og smått, og nysgjerrigheten vinner. Plutselig settes spørsmålstegn ved alle sannheter menneskene har tatt for gitt i hundrevis av år, og en ny bevegelse sprer seg over hele Europa.

Renessansemannen Tycho Brahe
I Danmark blir stjerneforskeren og dikteren Tycho Brahe det store renessansemennesket over noen. Inspirasjon sørfra får ham til å løfte blikket mot himmelen.

Dansk produksjon fra 2009
Originaltittel: Renassancen
Produsert av: Danmarks Radio / Nordisk samproduksjon
Regi: Liv Thomsen
Pressekontakt: Jade Josefine Nordahl / 92 40 38 73
TV-seere kan henvendes seg til Publikumsservice: Publikumssevice/ 815 65 900