Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 25. november 2010 kl 22.55 Dagens dokumentar: Åpen port

Fra de lukkede rom


Kveldens dokumentar er omstridt. Etter at det oppstod uenighet blant eierne av filmen "Åpen port", har de likevel bestemt at NRK kan få vise den.

Filmen som var et oppdrag fra Stavanger kommune, tar for seg forholdet mellom næringslivet og kulturledelsen da Stavanger var Europeisk kulturby i 2008.

I hvilken grad forsøkte sponsorene å legge føringer for innholdet i kulturby-prosjektet? Filmteamet var med inn på møtene med sponsorene. Ingen andre har kunnet dokumentere hva som skjer på slike møter, og publikum kan selv bedømme om det som skjedde, var utilbørlig.

Kulturbyen Stavangers bærende visjon, Åpen port, var at begivenheten skulle være multikulturell og inkluderende. Men fikk kunstnerne som kunne virkeliggjøre denne tanken, delta? Eller ble den multikulturelle visjonen omgjort til internasjonalt, salgbare arrangementer?

I følge Rogalands avis sier Tore Tomter i NRK:– Jeg har selv sett filmen og fant den veldig interessant. Derfor ønsker vi å få vist denne filmen. Ikke minst fordi den tar opp en problemstilling som i høyeste grad også er interessant for andre steder enn Stavanger. ... Filmen har jo allerede skapt en het diskusjon i Stavanger.

Norsk dokumentar fra 2010.
Manus og regi: Hans Eirik Voktor
Produksjon: Universitetet i Stavanger og H.E. Voktor
Pressekontakt: Sidsel Mundal, 414 52 326 / 23 04 92 82
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf 815 65 900 info@nrk.no