Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 4. januar 2012 kl 20.15 Redd menig Osen

Pasifist i førstegangstjeneneste


Are Sende Osen hadde suksess med NRK-programmet «På tro og Are» hvor ateisten besøkte familier fra ymse religioner. Nå skal han inn i militæret for å finne ut av hva som får unge kvinner og menn til å risikere liv og helse for konge og fedreland.

Are er pasifist, 40 år og utrent. Han liker ikke friluftsliv og har problemer med autoriteter. Hvordan skal det gå i militæret? Vil han takle de fysiske utfordringene? Vil en gammel militærnekter klare å adlyde ordre?

For å finne ut mer om militæret legger han ut på en reise inn i Sjøforsvaret, Hæren og Luftforsvaret. Forsvarets oppgave overfor soldatene er å gi dem et innblikk i hvordan systemet virker - Ares oppgave er å finne meningen med det militære systemet. Med humor og spørsmål skrider han til oppgaven og kommer ut av serien 6 episoder seinere.

Rekrutt Osen
Are skal tjenestegjøre på KNM Harald Haarfagre på Madla utenfor Stavanger – en felles rekruttskole for Sjø- og Luftforsvaret. Are deler rom med seks andre rekrutter og tjenestegjør på lik linje med de andre soldatene.

Der lærer han å re senger, vaske gulv, klippe håret, trene formasjon, ligge på skytebanen, adlyde ordre, gå i takt, takle tåregassprøven og ikke minst å klare "Krigens krav", rekruttskolens legendariske hinderløype.

NRK Produksjon fra 2011
Underholdningsprogram i 6 deler
Produsert av Eiliv Flakne, NRK Trøndelag
Pressekontakt: Aesha Ullah, mobil: 41 41 46 53, tlf: 23 04 93 75
TV-seere kan henvende seg til Publikumsservice: info@nrk.no, tlf: 815 65 900