Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 søndag 21. juni 2009 kl 11.03 Gudstjeneste fra Trondenes kirke, Harstad

Gudstjeneste fra Trondenes kirke,Harstad

3.søndag etter pinse: Lukas 14, 16 - 24.
Sokneprest Hilde Fylling.
Tekstleser: Ordfører Helge Eriksen.
Kantor: Harald Lind - Hansen.
Trondnes Motettkor.
Trondenes kirkes blåsensamble.
Salmer fra Norsk salmebok nr. 219, 561, 944, 537, 652.